Ramsellskogen i Falun blir Dalarnas 300:e naturreservat

Länsstyrelsen firar när Ramsellskogen i Falun blir Dalarnas 300:e naturreservat. Redan 1917 bildades Dalarnas första naturreservat: Lindön i Ösjön, Borlänge kommun. Det är i gott sällskap. I och med att Ramsellskogen i Falun kommit med i klubben har vi nu hela 300 naturreservat i Dalarnas län.

– Det finns många pärlor, från storslagna fjällmiljöer till skogar med mossor och lavar, säger Henny Sahlin på Länsstyrelsen Dalarna. På tisdagsförmiddagen firade Länsstyrelsen Dalarna att vi nu har 300 naturreservat i länet, och bjöd in allmänheten till föreläsning om naturreservat, friluftsliv och rödlistade arter.

Biologen Lennart Bratt och kollegorna Henny Sahlin och Kristin Persdotter är några av de som arbetar med reservatsfrågan på Länsstyrelsen Dalarna.
– Vi har mycket skyddsvärd skog i Dalarna jämfört med sörlänen och förhållandevis mycket jämfört med norrlandslänen, och var ett av de län som först uppnådde Riksdagens miljömål om levande skogar, säger Lennart Bratt.

Processen att göra ett område till reservat tar mellan två och tio år. Först kommer det till Länsstyrelsens kännedom att ett område kan vara skyddsvärt, till exempel genom inventering, tips eller begäran från kommunen. Därefter stämmer man av med den nationella strategin, för att se vilken typ av natur man särskilt ska prioritera i Dalarna.
– Det finns till exempel brist på vissa skogstyper eller urskogs- och våtmarkskomplex, förklarar Kristin Persdotter.
Sist men inte minst undersöker man områdets ekologi, om det samspelar med andra områden och hur det kommer att fungera på lång sikt.Nu har alltså Ramsellskogen öster om Svärdsjö gått igenom processen, och blev den 18 januari Dalarnas 300:e reservat.
– Men egentligen är det inte antalet reservat som är det väsentliga, utan arealen, poängterar Sahlin.

Om hon måste välja en favorit bland de 300, skulle hon åtminstone vintertid framhålla Koppången i Orsa.
– Personligen gillar jag Koppången, det är ett område med öppna vyer och gammal skog där det är fint att åka skidor. Det finns många pärlor. Allt från storslagen fjällmiljö där man får känslan av orördhet och tysthet, till granskogar med hög luftfuktighet och mossor och lavar. Både Sahlin och Persdotter tycker också att våren i Säterdalen är något alldeles speciellt. Den är, liksom Njupeskär och Siljansnäs, dessutom lättillgänglig.
– Vi har en väldigt stor variation från ädellövskog till fjäll, konstaterar de.

FAKTA Naturreservat i Dalarna
Dalarnas första naturreservat bildades 1917, detta var Lindön i Ösjön, Borlänge kommun. Ön har som namnet antyder ett stort bestånd av gamla lindar.
I Dalarna är 9,8 procent av den totala arealen skyddad antingen som naturreservat eller nationalpark och liknande. Det innefattar 2,4 procent av den produktiva skogsmarken nedanför fjällnära skog.
Av dalakommunerna har Älvdalen högst andel skyddad, produktiv skogsmark, följt av Mora och Orsa kommun. Smedjebacken ligger - mycket på grund av sin bakgrund som bergslagsort - i botten.
I Sverige finns totalt 4500 reservat, mestadels fjäll (75 procent av den skyddade ytan). Reservaten återfinns främst i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten (85 procent).
Ett av de populäraste reservaten i Dalarna är Styggforsen i Rättvik, där man kan se spåren av den meteorit som slog ner och bildade Siljansringen.
Satsningar på att göra reservaten tillgängliga för de som använder barnvagn, rullstol etc. har gjorts i Siljansnäs, Njupeskär och Säterdalen.

Source: Avesta Tidning
Article: http://www.avestatidning.com/dalarna/falun/lansstyrelsen-firar-nar-ramsellskogen-i-falun-blir-dalarnas-300-e-naturreservat

February 21, 2017

Travel & Tourism | Falun

Back to archive