Handeln i Mora och Malung-Sälen är fortsatt stark

Stark handel och Mora, det är en kombination som är etablerad. Det visar handelns siffror för 2016. Mora och Malung-Sälen ligger i topp i Dalarna, efter Borlänge, vad gäller handel.

Mora kommun har genom alla år varit ett starkt fäste för handeln. Det befästs i fjolårets så kallade handelsindex som räknats fram av HUI Resarch och som presenterades under torsdagen.

Mora når imponerande siffran 132 i försäljningsindex, där 100 över index betyder att att butikerna omsätter mer än vad den egna befolkningen konsumerar. Samma siffra når även Malung-Sälen.

När det gäller dagligvaruhandel lyfter turismen i Idre och Sälen handeln i Älvdalen och Malung-Sälen.

För Malungs centralort är dansbandsveckan betydelsefull och det avspeglas även i Vansbro.

– Dansbandsveckan är årets bästa vecka uppger ICA-handlaren Stefan Jakobsson i Vansbro till tidningen.

I Mora sker både omfattande dagligvaruhandel med 854 miljoner och sällanköpshandel med 901 miljoner, det är en liten minskning från 2015, men fortfarande står handeln i Mora väldigt stark. 580 personer är sysselsatta inom handeln i Mora.

En annan positiv siffra för Mora, som också påverkar handeln, är den ökning av antalet gästnätter som redovisas fram till och med maj.

Source: Dala-Demokraten
Article: http://www.dalademokraten.se/dalarna/mora/handeln-i-mora-och-malung-salen-ar-fortsatt-stark