1200

Mera malmtillgångar i Blötberget

Gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore skriver att utvärderingen av ett utökat koncessionsområde mot nordost i Blötberget, ökar kända järnmalmstillgången med 15 procent och antagna tillgångar med 117 procent i projektet.

Tidigare data om tillgång av apatitjärnmalm i Blötberget har justerats upp enligt ett pressmeddelande från Nordic Iron. Bolaget har lagt till en fortsatt mineralisering i en nordostlig förlängning till den befintliga koncessionen för Blötberget.
VD Paul Marsden säger att ett utökat undersökningsområdet, dess historiska data samt uppgifterna från prospekteringsarbetet 2014 "har väsentligen ökat kännedomen om mineraliseringen och därmed mineraltillgångarna för projektet".

Merparten av brytningen i Blötbergsgruvan, innan stängningen 1979, skedde ner till 240 metersnivån. Skulle Nordic Iron återstarta gruvdriften planeras 280 meter som ny huvudnivå.

Ökade kända och indikerade tillgångar, i och med ett utökat område, är enligt bolaget ett viktigt steg framåt i ett pågående arbetet med gruvplanering, inom ramen för genomförbarhetsstudien.

Nordic Iron undersöker sedan 2008 kvarvarande järnmalmförekomster i Blötbergets och Håksbergs gruvområden samt det mellanliggande hittills obrutna Väsmanfältet, men målet att återuppta gruvdrift.

Source: Dalarnas Tidningar
Article: http://www.dt.se/dalarna/ludvika/mera-malmtillgangar-i-blotberget

August 8, 2017

Mining | Ludvika

Back to archive