Koppar_0

Prospektering i Borlänge, Ludvika, Smedjebacken och Säter

Lekelvare Minerals får undersökningstillstånd.

Lekelvare Minerals har beviljats undersökningstillstånd för ett område benämnts Gumsberg nr 9 i Borlänge, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommuner.

Bergmästaren har i beslut bevilja Lekelvare Minerals undersökningstillstånd enligt minerallagen för ett område benämnt Gumsberg nr 9 i Borlänge, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommuner. Undersökningsområdet är 10 712 ha och beläget cirka12 kilometer nordost om Ludvika.

Lekelvare Mineral, ett dotterbolag till kanadensiska Eurasian Minerals.

Source: Metallerochgruvor.se
Article: http://www.metallerochgruvor.se/20170814/4621/prospektering-i-borlange-ludvika-smedjebacken-och-saters-kommuner