1200

Turismen i Mora kommun fortsatt stark – omsättningen ökade med 107 MSEK

Under 2016 omsatte rese- och turistindustrin i Mora kommun totalt över 1,3 miljarder kronor, vilket var en ökning med 107 miljoner kronor. Detta visar analysen TEM 2016, som görs varje år.

Rese- och turistindustrin i Mora kommun omsatte 2016 totalt drygt 1,3 miljarder kronor, vilket innebar en ökning från 2015 med 107 miljoner kronor. Detta avser den sammanlagda omsättningen av den inresande turismen och genomfartsresenärerna.

Siffrorna kommer från den årliga analysen, TEM 2016, för Mora som företaget Resurs gör. Analysen kallas turistekonomisk modell, (TEM), och används som ett verktyg för att mäta turismens inverkan på den lokala ekonomin.

Mora kommun skriver på sin hemsida att kommune har använt TEM i många år, och för 2016 redovisas åter en total omsättning på över en miljard kronor, närmare bestämt 1 314 miljoner kronor. Resultatet innebär att 710 personer var helårssysselsatta under 2016.

Hotellgäster är en viktig kategori och de beräknas ha svarat för nästan en tredjedel av den totala omsättningen. Många branscher påverkas av turismen och 2016 ökade alla branscher, i första hand logi. 210 miljoner kronor spenderades på logi och restaurang. De branscher som omsättningen fördelas på är logi, restaurang, livsmedel, transport, aktivitet och shopping.

Analysen visar även att det gjordes totalt 1 002 000 turistiska övernattningar i kommunen under 2016. Av dessa var 371 000 i kommersiella boendeformer. Av de kommersiella övernattningarna gjordes 80 procent av svenskar och den största utländska gruppen är från Norge följt av Tyskland. Besöksnäringen genererade totalt 48,3 miljoner i skatteintäkter.

Slutligen konstateras det i analysen att det även blev rekord i turismomsättning för hela Siljansbygden under 2016, med en omsättning på totalt 3,2 miljarder kronor.

Source: Dala-Demokraten
Article: http://www.dalademokraten.se/naringsliv/turismen-i-mora-kommun-fortsatt-stark-omsattningen-okade-med-107-miljoner-kronor