Planer för 32 nya bostadsrätter "mitt i Dalarna"

Ett företag är intresserat av att bygga 32 bostadsrätter i Skogen i Djurås.
– Vi har skrivit ett avtal med företaget, som räknar med inleda försäljningen av bostadsrätterna under vintern och i bästa fall börja bygga i vår, berättar Gagnefs näringslivsutvecklare Tomas Kristoffersson.

Bostadskön i Gagnefs kommun och i synnerhet i Djurås är lång.

– I dagsläget har vi en kö om 432 sökande, varav 331 har Djurås som förstaval, berättar Gagnefsbostäders Gunnel Lärka.

Gagnefsbostäders styrelse beslutade i höstas att utnyttja en option i ett tidigare avtal mellan det kommunala bostadsbolaget och DB Bygg AB om byggande av ytterligare två hyreshus på Fagerängen i Djurås. Projektkostnaden uppgår till 19,5 miljoner och för den summan få bolaget tolv lägenheter.

I samband med att det bygget inleddes berättade Lars-Erik Granholm (KOSA), ordförande i Gagnefsbostäder och kommunens tekniska nämnd samt vice ordförande i kommunstyrelsen, att kommunen planerar för och undersöker de ekonomiska förutsättningarna för två fyravåningars hyreshus med totalt 42 lägenheter på förrådstomten bakom Djurås centrum.

– Det är viktigt och det behövs fler bostäder i hela Gagnefs kommun, sa Sofia Jarl (C), ledamot av Gagnefsbostäders styrelse, i samband med byggstarten på Fagerängen.

Nu är också ett privat företag intresserat av att bygga i Djurås.

– Avtalet är undertecknat och företaget köper marken och är berett att exploatera det enligt gällande detaljplan– under förutsättning av att försäljningen når tillräckliga volymer, berättar Tomas Kristoffersson och tillägger att företaget valt att vara anonymt i avvaktan på att "alla bitar ska falla på plats".

Enligt planerna ska det bli fyra lägenheter i varje huskropp och det ska byggas i två etapper – om inte intresset är så stort att alla bostadsrätterna kan byggas samtidigt. Området det handlar om är Lilla Skogenområdet, ovanför byn Skogen och den så kallade Fiskbyn, villaområdet där gatorna har namn efter olika fiskarter.

– Djurås har ett fantastiskt läge mitt i Dalarna, med bra boendemiljö, god service och mycket bra allmänna kommunikationer till arbetsmarknaderna i Falun-Borlänge och Siljansområdet, säger Gagnefs näringslivsutvecklare.

– Exploateringskostnaderna blir visserligen högre i skogsterräng, men det finns ingen annan lämplig och centralt belägen byggbar mark i Djurås, där bostadskön alltså är väldigt lång, fortsätter Tomas Kristoffersson.

Kommunledningen har beslutat att Djurås ska växa och för att inte behöva ianspråkta jordbruksmark måste expansionen ske mot nordost, i skogsmark. Här finns också ytterligare ett möjligt byggområde, nämligen Stora Skogenområdet i skogen ovanför järnvägs- och busshållplatsen vid Lindberghallen.

– Kommunen har börjat jobba med ett planprogram för området, där det finns goda möjligheter att skapa ett attraktivt bostadsområde, säger kommunalrådet Irene Homman (S), som bedömer planeringen som mycket positiv – "en grundförutsättning för att Gagnefs ska kunna fortsätta växa".

Source: Avesta Tidning
Article: http://www.avestatidning.com/dalarna/gagnef/planer-for-32-nya-bostadsratter-mitt-i-dalarna

November 26, 2017

Gagnef

Back to archive