Digitaliseringen prisades på Avestasamtalen

Sveriges näringsliv är inne i en stor omställning med digitalisering och fler robotar. Det kostar en del jobb, men är i grunden något positivt. Det var budskapet från scenen när det femte Avestasamtalet om basindustrin hölls på tisdagen.

– Det är inte de nya maskinerna vi är rädda för, det är de gamla, sade Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande.

Avesta kommun hade som vanligt fått ihop ett namnkunnigt startfält under basindustridagen. Denna gång talade, förutom LO-basen, bland annat civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Temat denna gång var digitaliseringens betydelse för svensk basindustri. Under förmiddagen lyftes digitaliseringens fördelar och nackdelar men basindustrin var inte i centrum, snarare näringslivet som helhet.

Karl-Petter Thorwaldsson var påfallande positiv till digitaliseringen och den tekniska utvecklingen på arbetsplatserna, trots att han medgav att han personligen inte hänger med inom alla tekniska områden, som att skicka pengar med Swish exempelvis.

Han lyfte fram undersökningar som visar att 75 procent av svenskarna är positiva till robotisering, trots att det kan leda till att människor mister arbetet. Hans analys var att det är tryggheten på arbetsmarknaden som gör att arbetstagarna är positiva till teknisk utveckling även om det kan innebära negativa konsekvenser.

Han argumenterade för att människor ska få rätt till ett utbildningsår med ersättning motsvarande a-kassan, 80 procent av lönen.

– Vi måste stärka omställningsförmågan mitt i livet. Man klarar sig inte längre hela arbetslivet på utbildningen som man fick när man var ung, sade Karl-Petter Thorwaldsson.

Moderaternas Lars Hjälmered, vice ordförande i riksdagens näringsutskott, har en bakgrund som civilingenjör från Chalmers. Även han lyfte fram Sveriges framgångar som IT-nation, med stora innovativa företag som Spotify och Klarna.

Han efterlyste förändringar för att Sverige ska gå framåt som en teknisk nation: att människor ska arbeta längre och omställning i arbetslivet ska underlättas, att skolan satsar mer på matematik och klassisk bildning, att Sverige ska locka "duktiga personer" från andra länder till exempelvis IT-jobb, att IT-säkerheten stärks hos företag och offentlig sektor och att det sker en nationell kraftsamling på AI, artificiell intelligens.

Ardalan Shekarabi var kritisk till hur det offentliga Sverige har utvecklats inom digitaliseringsområdet.

– Den offentliga sektorn var tidigt ute men har halkat efter i digitaliseringen, sade Ardalan Shekarabi.

För att bryta den trenden har regeringen stärkt den digitala kompetensen. I somras tillsattes en expertgrupp för digitala investeringar.

Han nämnde också att en ny myndighet är under uppbyggnad i Sundsvall – Myndigheten för digitalisering av den offentliga sektorn.

– Vi har inte råd att vänta med digitaliseringen av den offentliga sektorn, sade han.

Source: Avesta Tidning
Article: http://www.avestatidning.com/dalarna/avesta/digitaliseringen-prisades-pa-avestasamtalen-inte-de-nya-maskinerna-vi-ar-radda-for