Avtal ger positiva besked om Google till Horndal

Har Google bestämt sig för att bygga en serverhall i Horndal? Ingenting är ännu sagt utåt. Men en passage i avverkningsavtalet som Avesta kommun har skrivit under tyder på att så kan vara fallet.
– Det känns mer konkret när det står på papper än när man har det muntligt, säger kommunalrådet i Avesta, Lars Isacsson (S).

I förra veckan kunde Avesta kommun gå ut med att de blivit ombedda av Google att avverka 40 hektar inom det område som sökjätten köpte 2016. Då var överenskommelsen muntlig, nu är avtalet som förkunnar avverkningen påskrivet och klart. Och avtalet innehåller en formulering som tyder på att en Google-etablering kan varan närmre förestående än vad någon tidigare trott.

Utöver att nämna att Avesta kommun får vinsten av den avverkade skogen skriver nämligen bolaget som bland annat sköter Googles fastighetsaffärer, DSC International, så här:

"Med hänvisning till ovan nämnda bestämmelser i Avtalet, meddelar Köparen härmed att skogsavverkning ska ha skett på den del av Fastigheten som markerats i Bilaga A härtill och vara i ett sådant tillstånd att exploatering och byggnation av denna del av Fastigheten kan påbörjas senast den 31 augusti 2018"

Avestas kommunalråd, Lars Isacsson (S), vill inte påstå att formuleringen innebär att Google är närmre en etablering nu än tidigare, men han är ändå positiv till det som står.

- Jag kan inte riktigt svara på om det är mer konkret än deras tidigare uttalande. Det får Google uttala sig om. Men nog känns det positivt med formuleringar om exploatering och byggnation.

– Det känns mer konkret när det står på papper än när man har det muntligt.

Google har tidigare sagt att skogsavverkningen endast sker för att säkerställa möjligheten till en framtida exploatering i området. Den linjen håller de fast vid även nu.

– I syfte att förbereda marken för eventuell utveckling kommer det att förekomma viss aktivitet i området under de närmaste 6-12 månaderna, däribland avverkning av träd, skriver Googles kommunikationsansvarige i Sverige, Farshad Shadloo, i ett mejl till tidningen.

Farshad påpekar att det här inte innebär att något nytt beslut har tagits.

– Detta betyder inte att vi har tagit beslut kring byggnation, men vi vill säkerställa att vi har framtida alternativ för expansion av datahallar i Europa om vår affär så kräver.

Avesta kommun kommer, genom Mellanskog, starta med avverkningen fortast möjligt.

Source: Dala-Demokraten
Article: http://www.dalademokraten.se/dalarna/avesta/avtal-ger-positiva-besked-om-google-till-horndal-kommunalradet-mer-konkret-nar-det-star-pa-papper

February 14, 2018

Data center | Avesta

Back to archive