Dalarna fjärde största turismlän

Dalarna intar en fjärdeplats som turismlän i Sverige vad gäller övernattningar.
SCB:s siffror visar dock en minskning för Dalarna med knappt två procent jämfört med 2016, där utländska gästnätter ökade men svenska gästnätter visade en minskning.

– Nedgången i svenska gästnätter kan kopplas till genomförandet av O-ringen i Sälen 2016, vilket genererade hela ca 125 000 gästnätter förlagda till stugor. Något liknande evenemang som O-ringen genomfördes inte under sommaren 2017, säger Lotta Magnusson, chef strategisk utveckling hos Visit Dalarna, i ett pressuttalande.

Det går att skönja en uppgång från utlandet, främst från Nederländerna.

Övernattningarna har ökat med 25 965 tillfällen när det gäller "tulpanlandet".

– Vi ser att vårt långsiktiga arbete med marknadsbearbetning i Nederländerna bär frukt och det finns ett stort intresse för det som Dalarna har att erbjuda av natur, livsstil och aktiviteter, säger Elisabet Asp Christiansson, chef Affärsutveckling hos Visit Dalarna.

På riksnivå noteras ökning motsvarade 1,2 miljoner fler gästnätter under 2017 jämfört med föregående år. Av dessa stod enligt SCB utländska gäster för 53 procent, eller 650 000 gästnätter.

Source: Dalarnas Tidningar
Article: http://www.dt.se/dalarna/dalarna-fjarde-storsta-tursismlan-nedgang-av-gastnatter-kopplas-till-o-ringen-i-salen

February 12, 2018

Travel & Tourism

Back to archive