Gruvan i Garpenberg gör en vinst på sju miljoner kronor – varje dag

Bolidens gruva i Garpenberg är företagets lönsammaste. Gruvan i Hedemora kommun drog in en vinst på 2,6 miljarder kronor under 2017.

Det är en ökning med 600 miljoner kronor jämfört med 2016.

På onsdagen redovisade Boliden resultatet för helåret 2017. Det visar sig att gruvorna i Garpenberg och Aitik är de lönsammaste för bolaget. Aitik har ökat sin vinst kraftigt och nådde ett rörelseresultat på 2,1 miljarder, vilket inte är långt ifrån Garpenbergsgruvans vinst.

Att zinkpriset har ökat har bättrat på vinsten för Garpenbergs del.

Rörelseresultatet på 2,6 miljarder kronor betyder att gruvan i Garpenberg, i genomsnitt, gjorde en vinst 7,1 miljoner kronor under årets alla 365 dagar under 2017.

I samband med rapporten redovisar Boliden också hur det ser ut med mineralreserverna i bolagets gruvor. Under 2017 har prospektering visat på nya mineraltillgångar i Garpenberg som är ungefär lika stora som årets brytning.

Livslängden på reserverna har minskat till 25 år på grund av ett antagande om ökad produktion till 3,0 miljoner ton från dagens 2,6 miljoner ton.

Boliden skriver även att Mikael Staffas har utsetts till ny vd och koncernchef för Boliden. Han tillträder tjänsten den 1 juni 2018.

Source: Avesta Tidning
Article: http://www.avestatidning.com/dalarna/hedemora/gruvan-i-garpenberg-gor-en-vinst-pa-sju-miljoner-kronor-varje-dag

February 15, 2018

Mining | Hedemora

Back to archive