isacsson

Nu ska Googles mark avverkas – kommunalrådet om utvecklingen: "Det är ett stort steg"

Kommunen har fått i uppdrag att avverka 40 hektar skog i det 109 hektar stora område som Google köpt i Horndal. Kommunalrådet Lars Isacsson (S) är väldigt positiv till händelseutvecklingen.
– Det är betydligt närmre, det är ett stort steg, säger han.

40 av 109 hektar ska avverkas på Googles område i Horndal, det har sökjätten gett Avesta kommun i uppdrag att utföra. Arbetet med avverkningen kommer att börja omgående.

– Vad gäller skogsavverkning, i köpeavtalet, står det att när Google, via sitt bolag som har köpt fastigheterna, säger till oss så ska vi börja avverka skogen. Det ligger på Avesta kommuns ansvar, säger Lars Isacsson och fortsätter:

– Det kör vi igång med nu. De som sköter de kommunala skogarna åt oss är Mellanskog och de kommer börja med sina avverkningar få fort som möjligt.

I och med att kommunen äger skogen inom Googles område är det även de som får vinsten vid en avverkning.

– Det är en bra affär för oss. Det här är en stor avverkning.

Efter att avverkningen, som utförs av Mellanskog, är klar kommer Google att göra markarbeten för att jämna marken. Att Google lägger ned ett sådant arbete på marken tyder på att en etablering är närmre förestående nu än tidigare.

– Det är betydligt närmre, det är ett stort steg. De börjar investera mycket på siten nu, så det är ett stort steg närmare ett investeringsbeslut.

Två infartsvägar till området är också planerade. Den ena står Google för, den andra är en så kallad gemensamhetsväg.

– Där kommer Avesta kommun ansvara för fem procent, Vattenfall tio procent, Svenska kraftnät också tio och Google 75 procent.

– Så vår del att betala för den vägen blir fem procent.

I samband med avverkningen kommer även det kommunala vatten- och avloppsbolaget, Avesta vatten och avlopp, dra fram en anslutningspunkt i ett av hörnet av Googles markområde.

– Man går in med en anslutningspunkt i Googles ena markområde och därifrån får de själva dra vatten inom området.

Du säger att det här ett stort steg närmare etablering, vad händer om det inte blir av?

– Redan nu har Avesta kommun gjort en bra affär. Vi har köpt in marken från privata skogsägare, vi har detaljeplanelagt marken och sålt den till Google för ett bra pris. Skattebetalarna har redan gjort en bra affär.

Isacsson tillägger:

– Skulle det hända att det inte blir av så har vi åtminstone inte förlorat några pengar. Sen när det kommer till nedlagd tid så är det ju det som är vårt uppdrag. Som kommunstyrelsens ordförande har jag ett extra ansvar för näringslivsfrågor, så jag jobbar med många etableringar som inte blir av.

– Det här ser ut att vara en bra bit på väg, på något av det största man kan få. Det är klart att man måste lägga ner tid, annars lyckas man inte med något.

 

Source: Avesta Tidning
Article: http://www.avestatidning.com/dalarna/avesta/nu-ska-googles-mark-avverkas-kommunalradet-om-utvecklingen-det-ar-ett-stort-steg

February 6, 2018

Data center | Avesta

Back to archive