"Idag är det lika många män som kvinnor som vill starta företag"

En vändande trend i jämställdhetens tecken: "Idag är det lika många män som kvinnor som vill starta företag"

251 kvinnliga företagare att jämföra med 1215 manliga i Hedemora kommun. Det är överlägset flest män både som driver företag och sitter i ledande positioner inom den privata sektorn i Hedemora kommun enligt Statistiska centralbyrån. Men enligt Hedemora näringsliv är det på väg att ändras.
– Av de som startar eget nu ser vi att det är lika fördelat mellan könen, säger Inger Wilstrand, vd på Hedemora Näringsliv.

Siffrorna från Statistiska centralbyrån och Jämställdhetskartan.se talar sitt tydliga språk. Det är överlägset flest män både som driver företag och sitter i ledande positioner inom den privata sektorn i Hedemora kommun.

– Tittar man på företag som varit verksamma länge finns det ofta män i ledande positioner för att det var så det såg ut förr. Men när vi vänder blicken och ser på nya företagare som vänder sig till oss är det lika fördelat mellan män och kvinnor, säger Inger Wilstrand.

Hedemora näringsliv bildades 2003 och Inger Wilstrand har funnits med sedan 2004 och blev vd 2008. Hon beskriver att jämställdhetsarbetet är företagets ryggrad.

– Redan från början jobbade vi med olika EU-projekt och där är det hårda krav på att man ska beakta jämställdhet och det har genomsyrat allt vi gjort. Sedan drygt fem år tillbaka talar man om jämställdhet på ett helt annat sätt och det är väldigt tydligt att vi ska jobba med de här frågorna i Hedemora.

Sedan 2015 har Hedemora kommun varit en av de drivande kommunerna bakom projektet "Jämställt hela tiden". Ett kompetensutvecklande projekt som tagits fram i samarbete med länsstyrelsen Dalarna, Stiftelsen Minerva och Hedemora näringsliv.

Det metodmaterial som projektet tagit fram användes nyligen för att utbilda drygt 1000 kommunanställda i Hedemora.

Läs mer: Jämställdhet och integration på schemat för tusen kommunanställda: "Hoppas fler kommuner följer vårt initiativ"

Samma material har nu tillgängliggjorts offentligt och finns att tillgå för alla privata företag i Hedemora kommun.

– Det är viktigt att integrera jämställdhetstänket i sin verksamhet. Och ställa sig frågor som: Behandlar vi alla lika? Vad går vi miste om? Det begränsar ju bara arbetsmarknaden om man inte ger alla människor möjligheten, säger Inger Wilstrand.

Source: Avesta Tidning
Article: http://www.avestatidning.com/dalarna/hedemora/en-vandande-trend-i-jamstalldhetens-tecken-idag-ar-det-lika-manga-man-som-kvinnor-som-vill-starta-foretag

March 8, 2018

Hedemora

Back to archive