Kommunalrådet vågade säga "när" Google etablerar sig i Horndal – uppmanar Avestaföretagen att förbereda sig

Den eventuella Google-etableringen i Horndal är ett ständigt aktuellt ämne. Under tisdagens företagarfrukost i Torp överraskade kommunalrådet Lars Isacsson (S) i ett tal. Han sa "när" istället för "om" när han berörde ämnet.

Utspelet var nu inte fullt så sensationellt som det lät. Fortfarande är det inte bekräftat om Google verkligen kommer att bygga en enorm serverhall strax utanför Horndal. Däremot händer mycket som pekar åt det hållet.

Därför valde Lars Isacsson använda uttrycket "när Google etablerar sig i Horndal", istället för att säga om. Särskilt med tanke på att det var Avestas företagare som lyssnade.

– Vi har kommit så långt att vi måste börja förbereda oss för att det kommer att bli en etablering. Det finns inte ett sånt beslut, men när ett sånt beslut kommer måste kommunen som organisation och även företagarna vara beredda. För då kommer det att ges en väldig massa affärsmöjligheter och nya öppnar.

Invändningen mot resonemanget är givet. Varför lägga ner en massa engagemang innan man ens är säker på att det blir av? Lars Isacsson svarar innan frågan hinner ställas.

– Blir det inte av har vi tappat tid. Men om och när det blir av och man har lagt ner tid på att jobba och tänka på vad det här skulle kunna ge då är man ju en stor vinnare. Jag tror att man ångrar sig bittert om man inte har förberett sig.

Lars Isacsson talar om att företagare kan ha ett mer aktivt arbetssätt och "gå ihop sig" för att hitta affärsmöjligheter.

– Människor behöver bo någonstans när de kommer hit. De behöver äta någonstans. De kanske vill gå ut och ta någon öl någonstans. Det är väldigt mycket runt omkring.

För att få sina åhörare att få en känsla av vidden av en Google-etablering radade Lars Isacsson upp siffror kring pengar och arbetstillfällen. Han jämförde med en etablering i Belgien som har ett antal år på nacken.

– Där startade man 2007 och har investerat i snitt 90 miljoner euro per år. De har 1500 årsarbeten i snitt per år. Nu ska de bygga ut sitt tredje datacenter på samma plats. Det kommer att ge 3900 årsarbeten medan man bygger.

Han lyfter även fram en Facebook-etablering i Luleå.

– Där har etableringen genererat 900 årsarbeten i snitt sen 2012. Runt 400 jobbar direkt och indirekt i Facebooks etablering varav 250 är från regionen.

Givetvis hoppas han på någonting liknande i Horndal, men då gäller det som sagt att vara beredd.

– Ska vi kunna dra så mycket nytta som möjligt så behöver vi börja våga tänka den tanken förbereda oss mentalt, säger Lars Isacsson.

Source: Dalarnas Tidningar
Article: http://www.dt.se/dalarna/avesta/kommunalradet-vagade-saga-nar-google-etablerar-sig-i-horndal-uppmanar-avestaforetagen-att-forbereda-sig