Eurasian får leta mineraler i Hedemora och Säter

Eurasian får leta mineraler i Hedemora och SäterBergmästaren har beviljat företaget Eurasian Minerals Sweden AB undersökningstillstånd för en lång rad mineraler i ett område benämnt Broddgruvan nr 101.

Tillståndet gäller i tre år.

Undersökningen avser i första hand guld, silver, koppar, zink, bly, nickel, kobolt, järn, skandium, yttrium, lantan, platina, osmium, iridium, rutenium, rodium och palladium. Ansökan grundas på att området är ett historiskt gruvområde och äldre provtagningar och produktion över det ansökta området indikerar på tillgångar av några av de ovanstående koncessionsmineralerna.

Source: Metallerochgruvor.se
Article: http://www.metallerochgruvor.se/20180521/5309/eurasian-far-leta-mineraler-i-hedemora-och-sater