SSAB ökar vinsten

Facket gläds: "Folk kan anställas under hösten". SSAB går allt bättre. Ledningen ser ljust på framtiden. – Det känns som företaget är offensivt på alla delar, säger Sture Bergvall, ordförande i Järnbruksklubben vid SSAB Borlänge.

På fredagen presenterades SSAB:s kvartalsrapport.

Rörelseresultat under andra kvartalet steg med 425 miljoner jämfört med motsvarande period 2017.

Resultatet blev drygt 1,6 miljarder.

Såväl företagsledning som fack uttalar viss optimism inför framtiden.

– Vi har också fått börja investera igen. Vi har en stor investering i i kontiglödgen. Det är roligt, säger Sture Bergvall, IF Metalls ordförande vid SSAB Borlänge.

I kvartalsrapporten framgår att kvartalet präglats av "fortsatt god efterfrågan och en gynnsam prisbild på våra marknader. Vi ökade volymerna av höghållfasta stål både för SSAB Special Steels och Automotive inom SSAB Europe".

I rapporten konstateras att efterfrågan för SSAB Special Steels är stark, särskilt inom tunga transporter och gruvrelaterad utrustning.

Bedömningen är att efterfrågan i Europa är fortsatt stabil på en god nivå.

Efter tidigare neddragningar i Borlänge säger sig facket se ljuset i tunneln.

– Under hösten kanske man börjar gå ut med annonser och anställer folk. Om inget händer så känns det som vi är ikapp, säger Sture Bergvall.

Sommarpersonal har anställs i samma omfattning som tidigare. Några nya neddragningar befaras inte.

– Det känns positivt. När företaget drar in lite pengar blir man lite lugnare uppåt också. Det är inte samma tryck från ledningen att hitta varenda krona personellt, säger Sture Bergvall.

– Man kan göra saker kontrollerat. Det blir svårt om man ska göra saker i panik.

De ståltullar som USA infört påverkar till viss del SSAB.

I kvartalsrapporten konstateras att av koncernens leveransvolymer i USA utgörs cirka 90 procent av lokal produktion.

När det gäller de volymer som SSAB exporterar till USA samarbetar företaget med kunderna för att få undantag från reglerna.

Sture Bergvall konstaterar att det jobbas med den del som exporteras till USA, och främst bilindustrin.

– Företagen i USA vill ha undantag för den plåten då man inte kan köpa den i USA.

 

Source: Avesta Tidning
Article: https://www.avestatidning.com/artikel/dalarna/borlange/ssab-okar-vinsten-facket-glads-folk-kan-anstallas-under-hosten

July 20, 2018

Steel | Borlänge

Back to archive