LOG MAX får statlig garanti för affär med Ryssland

EKN lovar att täcka upp förlusten om inte LOG MAX AB skulle få betalt av de ryska köparna.

Affären handlar om aggregat till skogsmaskin i Ryssland och garantin gäller högst 253 826 Euro (EUR).

Exportkreditnämnden är en myndighet som utfärdar garantier till svenska företag.

Garantierna gäller främst export till riskfyllda marknader i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa.

Source: Avesta Tidning
Article: https://www.avestatidning.com/artikel/dalarna/ludvika/log-max-far-statlig-garanti-for-affar-med-ryssland