Norsk teknikkonsultjätte etablerar sig i Borlänge – skapar 30-tal ingenjörsjobb

En av Nordens största teknikkonsulter, norska Norconsult, växer i Sverige och Dalarna. Det andra Dalakontoret öppnade nyligen i Borlänge. Och tänker fördubbla personalstyrkan från start till 25-30, nästan alla ingenjörer.
– Vi söker redan mer folk, säger Pelle Eriksson på Norconsult i Borlänge.

Norska Norconsult är en tung aktör inom samhällsplanering, mark- och byggnadsprojektering, VA och arkitektur – bland de största i Norden och verksam globalt.

Norconsult-koncernen är representerad i Norge, Sverige, Danmark och Polen. Den har över 3 000 anställda och hade i fjol totalt 20 000 uppdrag, inte bara i nämnda fyra länder.

Den svenska verksamheten har huvudkontor i Göteborg och finns på drygt 20 platser, från Luleå i norr till Malmö i söder. Den sysselsätter 600 personer. Omsättningen i fjol uppgick till 537 miljoner kronor.

Norconsult etablerade sig i Dalarna och närmare bestämt Ludvika 2011. Bolaget byggdes upp av 25 tidigare anställda på Vattenfalls konsultbolag inom vattenkraft där.

Norconsult såg en öppning på marknaden i Dalarna, när Vattenfall sålde sitt konsultbolag i Ludvika till finländska Pöyry.

Kontoret i Ludvika är fortfarande främst verksamt inom energi och där jobbar i dag uppemot 25 personer.

Och i sommar har alltså Norconsult även kommit till Borlänge.

– Vårt bolag kommer att vara inriktat mot infrastruktur. Vi blir ett bra komplement i Dalarna till Ludvika. Och de kan hjälpa oss att ta marknadsandelar, säger Pelle Eriksson, chef för Norconsult i Borlänge.

Att den norska storkoncernen valt att satsa på Borlänge har flera skäl.

Närhet till storkunden Trafikverket – som är viktig uppdragsgivare för många teknikkonsulter – i stan är ett tungt vägande skäl.

Bra kommunikationer bidrar också.

En tredje faktor som den norska koncernen vägt in i kalkylen var det faktum att den saknade infrastrukturverksamhet norröver i landet.

– Vi finns ju i till exempel Stockholm och nere i Malmö, men sedan var det tomt på infrastruktursidan. Nu kan Borlänge adderas, säger Pelle Eriksson.

Men han räknar samtidigt med tuff konkurrens.

– Det är konsult-tätt i Borlänge. Men det finns också mycket jobb, konstaterar Pelle Eriksson.

Verksamheten i Borlänge är ännu i sin linda. Det blev klart med lokaler i maj i år.

Sommaren har i stor utsträckning ägnats åt upprustning, inredning och inkoppling av bland annat datorer.

Men konsultuppdragen har också börjat rulla in. Elva personer, inklusive chefen, är redan igång.

Och fler ska det bli.

Pelle Eriksson siktar på 25-30 anställda totalt framöver. Nästan alla är ingenjörer.

Anknytningen till Borlänge eller trakten däromkring är stark bland de anställda.

Många av dem lämnade andra konsultanställningar i Borlänge för att påbörja nya karriärer i ett mindre bolag under uppbyggnad. Entreprenörsandan lockade bland annat.

– Det fanns ett bra nätverk. All personal bor i Borlänge eller däromkring, berättar Pelle Eriksson som själv tidigare jobbade på Ångpanneföreningen.

Men uppdragen är långt ifrån bara lokala eller ens regionala.

– Våra största projekt nu är två broar till Malmbanan i Kiruna, avslutar Pelle Eriksson.

Source: Dalarnas Tidningar
Article: https://www.dt.se/artikel/dalarna/borlange/norsk-teknikkonsultjatte-etablerar-sig-i-borlange-skapar-30-tal-ingenjorsjobb

August 17, 2018

Borlänge | Ludvika

Back to archive