Nu står serverhallen i Falun klar för inflyttning

Vd:n ''Ser gärna att vi får en konkurrent''.

Redan för tio år sedan visade beräkningar att världens it-utrustning står för två procent av de totala koldioxidutsläppen – lika mycket som flygindustrin. Men den stora miljöboven är fortfarande relativt okänd, både inom och utanför branschen. Nu öppnar EcoDC dörrarna till sitt första gröna datacenter i Falun.
– Det här är en fantastiskt möjlighet att göra någonting bra, säger företagets vd Lars Schedin.

Turerna har varit många men nu står serverhallen på Ingarvet klar och väntar på invigning. Det är företaget EcoDC med vd:n Lars Schedin i spetsen som byggt datacentret på en tomt de köpt av Falu Energi och Vatten. Totalt har EcoDC, EcoDatacenter, köpt närmare 80 000 kvadratmeter mark eftersom att de planerar för fler hallar. Men än så länge är det bara den första hallen som är klar och färdig att tas i drift.

– Den är klar för inflyttning i september och första oktober sätter vi den i drift, såvida inget oförutsett inträffar. Nu i augusti kommer vi att börja testa så att allting fungerar som det ska, förklarar Lars Schedin.

I grund och botten är Lars Schedin statsvetare och nationalekonom. Men sedan 15 år tillbaka är han riskkapitalist och har uteslutande jobbat med affärsutvecklingsprojekt.

– Jag har varit med och gjort långfilmer i Norden, byggt kraftledningar i Finland, köpt taxiverksamheter i stora delar av Sverige, gjort skjortor i Borås och så vidare.

Perioden innan var han anställd i stora företag och var bland annat med och startade If skadeförsäkring.

– Tids nog insåg jag att jag inte passar i stora organisationer, jag är kanske för rak i mitt sätt. Jag passar bättre i riskkapital där det är mer snabbfotat och mindre politik i besluten. I stora företag finns det alltid folk med andra agendor än det som är bäst för organisationen och där passar jag inte in. Det tog mig 20 år att inse det.

Sedan två är tillbaka är han vd för EcoDC där han själv investerat tillsammans med bland annat finansmannen Lars Thunell som är styrelseordförande i bolaget.

– Jag fick en förfrågan om att hjälpa ett intressant projekt att lyfta pengar och i den processen insåg jag att det här är en fantastiskt möjlighet att göra någonting bra.

Tidningen har tidigare berättat om det tekniska samarbetet med Västermalmsverket strax intill och fjärrvärmenätet som ska ge klimateffekter. Elen som levereras kommer från vindkraft, vattenkraft och från skogsbränsle. Överskottsvärmen som datacentret skapar ska tas tillvara i fjärrvärmenätet. Värmen kan också användas vid produktionen av pellets. Lars Schedin utvecklar:

– Folk har inte förstått vilket gigantiskt miljöproblem it-branschen är. Man pratar om att man ska klimatkompensera när man flyger och det är givetvis bra men it släpper ut mer koldioxid än hela flygindustrin.

Han säger att trafiken i it-industrin dessutom ökar betydligt mer än flygtrafiken.

– Man förstår att en teknisk enhet drar el men tror att el är rent men det behöver det inte vara. I Sverige är el rent, i Norge är det rent men internationellt sett så ökar fossilbaserad elproduktion. Det gör att när du använder en server som står i länder med fossilbaserad el så släpper du ut otroligt mycket koldioxid. Vissa av världens största företag har börjat förstå det här men tittar du på deras miljöredovisning så tar man inte upp det.

Varför blev det Falun ni valde att satsa på?

– Sverige är ett perfekt land att placera servar i men jag brukar enkelt säga att Sverige är uppdelat i två regioner, söder om Dalälven och norr om Dalälven. Söder om Dalälven är det kärnkraft, norr om Dalälven är det vatten och vind och princip bara förnybar energi. Det gör Falun perfekt att placera ett datacenter i eftersom man fortfarande har närheten till Stockholm och Arlanda.

Möjligheten att enkelt ta sig upp till Dalarna och Falun tror företaget kommer gynna näringslivet. Under själva byggnadsfasen har många sysselsatts men när hallen är i drift och fullt utbyggd räknar man med att kunna sysselsätta ungefär 100 personer.

– Den är inte jättearbetsintensiv men redan idag har vi några av världens största företag här uppe på besök för. Sedan kommer våra kunder vara på plats med jämna mellanrum så det är många indirekta arbetstillfällen som kan komma att skapas. Får vi hit ett antal av de här stora företagen så gynnas etableringen av nya företag i Falun. Dalarna har alla möjligheter att bli en av världens stora datacenterregioner. Alla förutsättningar finns här.

Vilka är kunderna?

– De vi kommer ta in är i första hand systemintegratörer, alltså företag som driftar it åt andra företag och företag som inte har råd att att datacentret ligger nere vid driftstopp. Det kan vara företag såsom SJ, SAS, banker, försäkringsbolag, körkortsregister och liknande.

Serverhallen blir det första Tier 4-datacentret i norra Europa. Det innebär att infrastrukturen är extremt komplex och att säkerheten är hög.

– Elsystemet är uppbyggt som så att vi har el som kommer från två olika håll och skulle bägge gå ned har vi så kallade UPS:er som tar över med batteridrift, och till sist finns stora reservkrafts-aggregat som kan sköta elförsörjningen under lång tid. Det är en kostsam investering med så många backuper men det är en bra image för oss och för Falun att få den första Tier 4-hallen i norra Europa.

Konkurrens kan vara bra på många sätt menar Lars Schedin som säger att han gärna ser att EcoDC får en konkurrent.

– Marknaden är gigantiskt, vi skulle kunna dela upp emellan oss. Det skulle vara ett bra sätt att sätta Dalarna på kartan.

 

Source: Dalarnas Tidningar
Article: https://www.dt.se/artikel/dalarna/falun/nu-star-serverhallen-i-falun-klar-for-inflyttning-vd-n-ser-garna-att-vi-far-en-konkurrent

August 7, 2018

Data center | Falun

Back to archive