Brandteknisk dimensionering av CLT-konstruktioner

CLT, korslaminerat trä eller KL-trä som det ofta kallas i Sverige är en relativt ny byggprodukt som snabbt blivit känd och uppskattad runt om i världen. Den används främst till stommar i både höga och låga byggnader och bidrar till stabilieringen som är viktig särskilt i högre byggnader. Brandegenskaperna hos CLT som synligt material i byggnader har klarlagts [1], medan forskning om brandteknisk dimensionering av CLT-konstruktioner fortfarande pågår. Denna artikel sammanfattar nuläget.

Brandteknisk dimensionering av konstruktioner
Brandteknisk dimensionering av konstruktioner utförs vanligtvis genom brandprovning vid exponering enligt den så kallade standardbrandkurvan eller beräkning enligt Eurokoderna. Standardbrandkurvan innebär en stadigt ökande temperaturpåverkan utan avsvalningsfas. För träkonstruktioner kan beräkning för närvarande genomföras endast enligt denna brandexponering [2].
Brandteknisk dimensionering kan även utföras enligt ett så kallat naturligt brandförlopp det vill säga inklusive en avsvalningsfas. Detta är möjligt för stål- och betongkonstruktioner, men är helt nytt för träkonstruktioner.

Dimensionering enligt standardbrandkurvan
Dimensionering enligt standardbrandprovning är välkänd är träkonstruktioner. Beräkningsmetoder ingår i Eurokod 5 [2] och förfarandet beskrivs bland annat i Brandsäkra trähus version 3. [3]
Beräkningsmetod för KL-trä ingår dock inte i Eurokod 5, men finns med i den europeiska handboken Fire Safety in Timber Buildings [4]. Där anges en metod för att beräkna effektivt tvärsnitt hos konstruktioner av KL-trä, med reducering av hållfastheten vid brand för icke lastupptagande skikt. Endast ytterskikt och skikt parallella med ytterskikten betraktas som lastbärande, medan tvärgående skikt bidrar till att överföra skjuvkrafter mellan skikten.

Source: bygg och teknik
Article: http://byggteknikforlaget.se/brandteknisk-dimensionering-av-clt-konstruktioner/

September 13, 2018

Bioeconomy

Back to archive