En kvarts miljard satsas på att framtidssäkra elnätet i Dalarna

Elnätsföretaget Ellevio satsar 250 miljoner kronor på att framtidssäkra elnätet i Dalarna. Omkring 10 600 hushåll berörs av arbetet.
En tredjedel av hushållen i fråga finns i Kättbo, Dala-Floda, Gävunda, Skattungbyn och Trängslet och ingår i delprojektet "Paket Dalarna" som väntas starta i vår och vara helt klart till sommaren 2021.

Ellevio kallar den totala satsningen för "den största moderniseringen av elnätet i Dalarna i modern tid". I satsningen ingår delprojektet "Paket Dalarna" och för detta har företaget skrivit kontrakt med huvudentreprenörerna Kewab (södra delen) och Infratek (norra delen).

"Förberedelsearbetet har redan satt igång och under slutet av september kommer de första markägarna att kontaktas under beredningen av projekten. Beredningen är viktig för att markägare och andra ska vara insatta i arbetet och känna till planerna. Arbetet i fält startar under våren 2019 och hela projektet beräknas vara klart under sommaren 2021", skriver Ellevio i ett pressmeddelande.

- Vi tar ett helhetsgrepp och totalrenoverar och moderniserar elnätet. Vi sätter in åtgärderna där de behövs som mest, på platser som varit drabbade av avbrott, där elnätet är gammalt eller där det är komponenter som ställer till problem, säger Magnus Fredriksson, områdesansvarig på Ellevio, i pressmeddelandet.

- Det handlar bland annat om att byta ut oisolerade luftledningar mot kablar som vi gräver ner i marken, säger Torbjörn Persson, projektledare på Ellevio.

Fakta om "Paket Dalarna", som är en del av Ellevios satsningar i Dalarna och berör 3 600 hushåll:

• Totalt cirka 208 kilometer nya kablar
• 71 nya nätstationer
• En investering på cirka 80 miljoner kronor
• Ett förbättrat elnät för cirka 3 600 hushåll eller cirka 7 200 invånare.
• Projektet är uppdelat i två huvuddelar; södra och norra. De två områdena är i sin tur indelade i ett antal mindre områden.

Södra (40 miljoner), cirka 2 500 hushåll:
• Kättbo (Mora kommun)
• Dala-Floda (Gagnefs kommun)
• Gävunda (Mora kommun)

Norra (40 miljoner), cirka 1 100 hushåll:

• Skattungbyn (Orsa kommun)
• Trängslet (Älvdalens kommun)

Elevio har även flera andra stora projekt på gång med att bygga om elnätet i Dalarna. Totalt handlar det om investeringar på ytterligare cirka 170 miljoner som ger cirka 7 000 hushåll ett bättre elnät. Ellevio har sammanlagt cirka 34 000 kunder i Dalarna.

Source: Dalarnas Tidningar
Article: https://www.dt.se/artikel/dalarna/en-kvarts-miljard-satsas-pa-att-framtidssakra-elnatet-for-10-600-hushall-i-dalarna

September 18, 2018

Data center

Back to archive