Stora Enso och Telia har utvecklat lösningar som bygger på AR och 5G-teknik

Skogsbolaget Stora Enso har i samarbete med Telia utvecklat lösningar som bygger på augmented reality (AR) och 5G-teknik.

Användningen av AR testades först på Stora Ensos bruk i Uleåborg i Finland där realtidsinformation används i fabriksunderhållet.

AR och virtuella modeller kommer i framtiden att möjliggöra snabbare användning av exempelvis underhållsdata på Stora Ensos bruk, enligt bolaget. Genom att använda en virtuell modell av en maskin i kombination med realtidsdata kan driftstabiliteten på bruken förbättras.

"På vår resa mot att ersätta fossilbaserade material driver Stora Enso ett omfattande digitaliseringsprogram som syftar till att öka vår försäljning och effektivisera verksamheten", säger bolagets CIO Teemu Salmi.

Source: VA Finans
Article: https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/Stora-Enso-och-Telia-har-utvecklat-loesningar-som-bygger-p%C3%A5-AR-och-5G-teknik-1027526588