Förändringar på skatteområdet i budgetpropositionen för 2017

För att finansiera nödvändiga reformer som värnar välfärden, få fler i jobb och möta klimatutmaningen föreslår regeringen följande förändringar på skatteområdet i budgetpropositionen för 2017.

Source: Regeringen.se
Article: http://www.regeringen.se/artiklar/2016/09/forandringar-pa-skatteomradet-i-budgetpropositionen-for-2017/

September 20, 2016

Data center

Back to archive