Sverige lockade fler utlandsturister

Sommarsverige bjöd fläckvis på ovanligt mycket sol och utländska turister. Totalt ökade antalet internationella gäster med 1,1 procent, visar preliminära siffror från Tillväxtverket.

Från utomeuropeiska länder var ökningen av turister ännu större, en uppgång med 9 procent jämfört med i fjol sommar. En tredjedel av dem var från Kina, som hade 25 procent fler besökare som stannade mer än en dag i Sverige jämfört med sommaren 2015. Antalet besökare från Storbritannien ökade med 11 procent medan flerdagarsbesöken från Norge och Danmark minskade.

Amerikanska turister låg på nära nog samma nivå jämfört med i fjol sommar, och allt färre hittar till Sverige från Brasilien, Indien, Ryssland och Kanada.

Dalarna och Gotland var de län som tycks ha vässat turistmagneterna bäst med en ökning på 77 000 besök vardera. Procentuellt sett lyckades Gävleborg bäst medan antalet gästnätter i Västra Götaland och Halland minskade kraftigt.

Source: Ttela.se
Article: http://www.ttela.se/n%C3%A4ringsliv/tt-ekonomi/sverige-lockade-fler-utlandsturister-1.3855169