Regeringen satsar 11,5 miljoner på ett stärkt investeringsfrämjande för Smart industri

Sverige är ett attraktivt land för hållbar industriell produktion, forskning och utveckling. Ett aktivt och fokuserat arbete för att främja investeringar kan bidra till att industriföretag väljer att förlägga produktion eller utöka befintlig produktion i Sverige. Regeringen ger därför idag den 24 november Business Sweden i uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investeringsfrämjande inom ramen för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri.

Insatserna ska bidra till att investerare, industriföretag och industriellt relevanta startupföretag väljer att förlägga eller utöka produktion, industrinära tjänsteverksamhet, forskning, utveckling och testverksamhet i Sverige.

- Industrins flyttlass har ofta gått till låglöneländer, men nu ser vi att allt flera företag väljer att lägga produktion i Sverige. Det finns tecken på att år 2016 kan bli det första året då mer verksamhet flyttar in än ut från Sverige, säger Närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Source: News Cision
Article: http://news.cision.com/se/naringsdepartementet/r/regeringen-satsar-11-5-miljoner-pa-ett-starkt-investeringsframjande-for-smart-industri,c2130309