Basindustrin driver Dalarnas exporttillväxt

Varuexporterande företag med säte i Dalarna tappar 5,9 procent i exportvärde mellan 2015 och 2016. I ett lite längre perspektiv ser utvecklingen positiv ut då utvecklingen 2013-2016 visar på en årlig ökning med 1,6 procent. Fortfarande dominerar basindustrin inom trä, papper, och stål med 76 procent av länets varuexport.

Norge, USA och EU är fortsatt de viktigaste marknaderna för Dalarnas företag, sett till antalet varuexporterande företag. Kina och Japan är två marknader utanför EU som hamnar på topp tio.

Dalarna ligger på 12:e plats (10:e plats 2015) sett till totalt exportvärde bland Sveriges län. Företag med mer än 100 MSEK i omsättning står för nästan 96 procent av länets varuexportvärde.

- Eftersom Dalarnas varuexport domineras till så stor del av stora bolag och bolag inom den konjunkturkänsliga basindustrin, så är det viktigt för länets utveckling att man fokuserar på att få de små och medelstora företagen att vilja satsa på exportmarknaderna. Utmaningen för Dalarna är att få fler mindre och medelstora företag att öka sin exportomsättning genom att söka sig till nya marknader, framför allt i de regioner i världen som kommer att växa snabbast de kommande 15-20 åren, säger Erik Gropgård regional exportrådgivare i Dalarna på Business Sweden.

Fem av länets kommuner (Falun, Borlänge, Mora, Avesta och Ludvika) har mer än 50 procent av länets exporterande företag, som är 813 till antalet - en ökning från 666 företag år 2000. Sätter men antalet exporterande företag i relation till antalet invånare så är Malung-Sälen länets mest internationella kommun med 5,25 företag (3,99 i Sverige) per 1000 invånare.

- Sveriges exportföretag fortsätter att skapa jobb och tillväxt i landet. En positiv omvärldskonjunktur stärker tillväxten och en positiv investeringskonjunktur ger svenska bolag ett gyllene tillfälle att öka sin export, säger Ylva Berg, vd på Business Sweden.

Uppgifterna är baserade på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Business Sweden.

Source: Business Sweden
Article: http://news.cision.com/se/business-sweden/r/basindustrin-driver-dalarnas-exporttillvaxt,c2255796

May 3, 2017

Back to archive