Besöksnäringen i Dalarna går samman – Visit Dalarna är nu verklighet!

Dalarna lanserar en helt ny organisation för besöksnäringen med syfte att skapa synergier för destinationsutveckling och tillväxt i regionen. Med den nya organisationen går Dalarna i bräschen för svensk turismutveckling med en unik samarbetsform.

Nu inleds ett gediget arbete för att blicka framåt med vision och mål för 2030 för besöksnäringen i Dalarna. Nya målgrupper och marknader ska bearbetas och detta möjliggörs genom ett samarbete mellan Dalarnas 15 kommuner, besöksnäringen och Visit Dalarna.

- För första gången har vi möjligheten att marknadsföra hela Dalarna på den svenska marknaden, säger Carl Johan Ingeström, VD för Visit Dalarna AB.

Dalarnas fyra destinationsbolag går nu samman till en gemensam organisation. Den 1 maj 2017 övergick Visit Idre, Siljan Turism, Visit Södra Dalarna och Malung-Sälen samt Destination Dalarna (Region Dalarna) till att verka under namnet Visit Dalarna. Kommunikation och försäljning ska anpassas till nya sätt att kommunicera utifrån olika målgruppers behov.

- Vi arbetar i världens största bransch som växer för varje år. Att vi tillsammans i den nya organisationen kommer att göra Dalarna ledande inom svensk destination- och turismutveckling är jag helt övertygad om, säger Carl Johan Ingeström.

Ny besöksnäringsstrategi

Sedan 2009 har destinationsbolagen i Dalarna samlats kring en vision om att öka omsättningen till 10 miljarder i besöksnäringen till 2020.

- Idag pratar vi alla om plan 2020 men nu kommer vårt arbete fokuseras på att ta fram en ny besöksnäringsstrategi för att sätta vision och mål för 2030, säger Carl Johan Ingeström.

Arbetet med att ta fram mål, vision och strategisk plan kommer att påbörjas under hösten 2017 och beräknas vara klar till sommaren 2018. Vilken riktning Dalarna som destination ska ta, vilka marknader som ska prioriteras och tidsplan ska framgå i planen.

- Vi ser över vilka produkter som är mogna för att marknadsföras. Vi satsar på tematisering för att enas kring affärsområden som ska prioriteras och utvecklas. Här är den lokala destinationsutvecklingen oerhört viktig, menar Carl Johan Ingeström.

Satsningar görs redan idag på lokal nivå för att få besöksnäringen att växa.

- Vi arbetar med modeller för produktutveckling i samverkan med den lokala näringen, berättar Elisabet Asp Christiansson, ansvarig för internationell försäljning. Som ett exempel har vi precis startat upp ett arbete kring Midsommar inom temat Kultur. Vi har en stor efterfrågan från utländska researrangörer gällande våra kulturtraditioner.

Satsar internationellt

Arbetet med att kommunicera Dalarna utanför Sveriges gränser har pågått under många år och kommer genom omorganiseringen att intensifieras. I dag finns ett väl etablerat samarbete med näringen gällande marknaderna Nederländerna, Danmark, Tyskland och Norge. Ska Dalarna lyckas nå ökad turistomsättning krävs satsningar internationellt.

- Vi måste titta på nya marknader i Europa och vi måste även titta på Asien. Vi har redan börjat etablera kontakter i Japan. Men för att ha produkter att sälja måste vi göra stora insatser lokalt. Besöksnäringen i Dalarna behöver stödet för att nå en ökad exportmognad och verktygen för att hänga med i den digitala utvecklingen, menar Carl Johan Ingeström.

Source: Mynewsdesk
Article: http://www.mynewsdesk.com/se/siljanturism/pressreleases/besoeksnaeringen-i-dalarna-gaar-samman-visit-dalarna-aer-nu-verklighet-1943849