EU godkänner statligt stöd till flygplats i Sälen

EU-kommissionen har i dag den 29 maj beslutat att godkänna regeringens investeringsstöd på 250 miljoner kronor till byggandet av en ny landningsbana på Scandinavian Mountains Airport (Sälen Trysil flygplats) i Sälen. Stödet kommer att väsentligt öka förutsättningarna för regionen.

- Det är ett mycket positivt besked från EU-kommissionen som innebär ytterligare ett steg närmre bygget av en ny flygplats i Sälen. Med en ny och modern flygplats förbättras kommunikationerna och utvecklingsförutsättningarna avsevärt för hela regionen, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

- Regeringen har arbetat intensivt för att EU-kommissionen så snabbt som möjligt ska pröva och godkänna stödet. Jag är väldigt glad för det positiva beskedet vi nu fått. En utbyggd flygplats i området är viktigt för att fortsätta utveckla besöksnäringen och skapa nya jobb i Dalarna, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Dalarna är en framgångsrik region inom svensk besöksnäring och ligger på plats 4 av 21 regioner i Sverige. I regeringens nationella plan för utveckling av transportsystemet har 250 miljoner avsatts för att bygga en ny landningsbana på Scandinavian Mountains Airport i Sälen. Ett statligt investeringsstöd har dock krävt ett godkännande från EU-kommissionen. Då kommissionen nu har godkänt stödet avser regeringen inom kort ge Trafikverket i uppdrag att ingå avtal med Scandinavian Mountains Airport AB och gå vidare med formerna för utbetalning av stödet.

Source: Näringsdepartementet - Regeringen.se
Article: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/05/eu-godkanner-statligt-stod-till-flygplats-i-salen/