Svindlande siffror i ny forskning om Falu gruva: "Rönt en del uppmärksamhet"

Malmerna i Falu gruva är 1,9 miljarder år gamla. Det visar ny forskning som malmforskaren Tobias Kampmann vid Luleå tekniska universitet står bakom.

Tobias Kampmann har i en avhandling fastställt malmens geologiska ålder och även analyserat malmens geometri och geokemi.

– Ur ett akademiskt perspektiv har man stora fördelar av att kunna forska på en stor, nedlagd gruva. Här finns massor av data i form av gamla borrkärnor och tidigare forskning. Indirekt finns det även kommersiella intressen, man kan till exempel använda mina modeller och resultat för att hitta nya tidigare okända malmkroppar, säger Tobias Kampmann i ett pressmeddelande.

I avhandlingen har han konstaterat att malmbildningen i Falun uppstod genom magmatisk aktivitet och fluidrörelser i jordskorpan som hänger ihop med att jordens plattor rör sig.

För att kunna säga hur gammal malmen är använde han en metod där man använder sig av urans sönderfall till bly för att räkna ut malmens ålder.

– Dateringen av Falu gruvans malmer har rönt en del uppmärksamhet. Jag har till exempel blivit kontaktad av Muséet i Falun som vill ha hjälp med geologisk kunskap. Men jag har även blivit kontaktad av gruvbolag som är intresserade av min forskning för prospektering, säger Tobias Kampmann i pressmeddelandet.

Source: Dalarnas Tidningar
Article: http://www.dt.se/dalarna/falun/svindlande-siffror-i-ny-forskning-om-falu-gruva-ront-en-del-uppmarksamhet

May 9, 2017

Mining | Falun

Back to archive