Bästa resultatet i SkiStars historia

Fortsatt stort intresse för alpin skidåkning och ökade intäkter från fastighetsexploatering.

Efter en tidig säsongsstart med kyla och snö i november och en ovanligt mild december tog verksamheten fart från jul- och nyårshelgerna. När vi nu summerar niomånadersresultatet kan vi, med stor glädje, återigen presentera det bästa resultatet i SkiStars historia. Valles vinterveckor i januari, tre bra sportlovsveckor, konferensverksamheten SkiStar Business och ökade exploateringsvinster är några starka bidrag till resultatförbättringen, säger SkiStars VD Mats Årjes om aktuellt läge.

Antalet skiddagar, där en skiddag motsvarar en dags skidåkning med ett SkiPass, uppgår till 5,1 miljoner vilket är oförändrat mot föregående år. Bokade objektsdygn minskade med närmare 4 procent jämfört med föregående år till 505 000 delvis beroende på att hotellen i Trysil överförts till egen bokningsorganisation.

Source: SkiStar pressrelease
Article: http://www.mynewsdesk.com/se/skistar_ab/pressreleases/fortsatt-stort-intresse-foer-alpin-skidaakning-och-oekade-intaekter-fraan-fastighetsexploatering-2028446