Dalarna fortsatt starkt turistlän

Dalarna är fortsatt det starkaste turistlänet utanför storstadsregionerna enligt Tillväxtverkets årliga rapport Fakta om svensk turism 2016.

Totalt hade Dalarna 5,1 miljoner övernattningar under 2016 vilket var en ökning med 2,4 procent jämfört med 2015. Antalet utländska gästnätter uppgick till 690 461 i regionen, en minskning med 3,3 procent. Nästan var tredje utländsk övernattning ser i Stockholm län.

Svensk turism omsatte 300 miljarder kronor 2016, en dubblering jämfört med år 2000. Den inhemska turismen står fortsatt för över hälften av omsättningen (180 miljarder kronor), men de senaste årens starka tillväxt för turismen beror främst på att antalet utländska besökare ökar snabbt, enligt Tillväxtverket. Turismen skapar allt fler jobb i Sverige. Antalet anställda inom turistnäringen ökade förra året med 7 procent till 169 000 personer.

I en nationell jämförelse sticker Dalarna ut som ett län med hög andel utländska fritidshusägare, drygt 8 procent av fritidshusen i regionen har utländska ägare.

Source: Tillväxtverket
Article: https://tillvaxtverket.se/download/18.ea3385115c8bcac5e3621c5/1497621222794/rapport_0225_webb_k2%20(002).pdf