Ekonomiska effekter av Vasaloppets vintervecka 2017

Vasaloppets vintervecka 2017 besöktes av 70 780 personer och omsatte nästan 235 miljoner kronor i Vasaloppskommunerna Mora, Älvdalen och Malung-Sälen.

Upplevelseinstitutet har på uppdrag av Vasaloppet och de tre Vasaloppskommunerna under flera år genomfört undersökningar av de ekonomiska effekterna av Vasaloppets vinter- respektive sommarvecka. Till vinterveckan 2017 var det dags för en ny studie. Undersökningarna tar sin utgångspunkt i det tillflöde av turister och den konsumtion som annars inte skulle ha ägt rum (om det inte vore för evenemanget).

2017 års upplaga av Vasaloppets vintervecka hade 66 582 anmälda deltagare från 62 länder. Tillsammans med åkarnas sällskap och annan publik besöktes de tre Vasaloppskommunerna Mora, Älvdalen och Malung-Sälen av 70 780 personer och de övernattade i genomsnitt 3,4 nätter i regionen. Den ekonomiska omsättningen under veckan var ca 243,3 miljoner kronor, varav 234,6 miljoner kronor i Vasaloppskommunerna. Största delen, 186,1 miljoner går till konsumtion och resten, 57,2 miljoner läggs på boende.

Vasaloppsveckan driver också på affärer under annan tid av året, till exempel åkte 38%, eller ca 21 523 personer, på träningsläger inför sitt deltagande i veckan. För Moras del generade det drygt 11 miljoner i omsättning kopplat till träningsläger. Man kan konstatera att det som är viktigast för ett lyckat träningsläger är hög kvalitet på spåren och att det finns en mängd spår. Det är även värdefullt att träningen är lättillgänglig och att omgivningarna kring spåren är inspirerande. Att boendet är bra är en annan prioriterad faktor.

– Att Vasaloppet på flera sätt är viktigt för Mora går inte att ta miste på när man läser en sådan här undersökning, säger Niclas Larsson näringslivsutvecklare på Mora kommun. Han tillägger att samarbetet mellan de tre Vasaloppskommunerna och Vasaloppet är en förutsättning för att ett sådant här stort arrangemang ska fungera hållbart över tid.

Källa: Uppelvelseinstitutet, Vasaloppets vintervecka 2017, Turistekonomisk undersökning.

Source: Mora Kommun
Article: http://www.mora.se/Naringsliv--arbete/Nyheter-Naringsliv--jobb/Ekonomiska-effekter-av-Vasaloppets-vintervecka/