Lars Svensson blir ny VD för AB Igrene

Styrelsen i AB Igrene har utsett Lars Svensson som ny VD. Lars tillträder den 1 oktober och ersätter Mats Budh som efter många framgångsrika år trappar ned och istället tar plats i bolagets styrelse.

Lars Svensson har drygt 25 års internationell erfarenhet från gas- och petrokemi industrin. Inom Statoil och Borealis har Lars haft flera ledande befattningar, däribland projektchef, affärsområdeschef och VD för Borealis AB. Under de sista 10 åren har Lars varit verksam som produktionsdirektör vid bl.a Seco Tools AB och Åkers AB.

AB Igrene står inför ett skarpt läge och räknar med att under 2017 ansöka om produktionstillstånd för att utvinna gas inom Morafältet. Med detta i fokus är det dags att tänka utvinning och produktion. Jag är därför glad att kunna presentera Lars Svensson som ny VD, säger styrelseordförande Anders Rydberg. Han är en kompetent ledare med bred erfarenhet från områden vi behöver fokusera på och vi är övertygade om att han kommer att ta vara på det som Mats Budh byggt upp och vidareutveckla Igrene framgångsrikt.

Jag är hedrad över att få ta över som VD efter Mats Budh och ser fram emot att få arbeta tillsammans med medarbetare och styrelse för att kunna ta nästa steg i företagets utveckling, säger Lars Svensson.

.

Source: Aktie Torget
Article: http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=84413

June 12, 2017

Orsa | Mora

Back to archive