Bolidens andra kvartal: Hög gruvproduktion och starkt kassaflöde

Bolidens andra kvartal präglades av hög gruvproduktion och starkt kassaflöde. Försäljningsintäkterna var 11 554 (9 596) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager ökade till 2 196 (901) MSEK. Fritt kassaflöde uppgick till 2 152 MSEK.

- Ett kvartal med hög gruvproduktion och bra produktion för kopparsmältverken resulterade i ett kassaflöde på över två miljarder kronor. Produktionen i Aitik och Bolidenområdet har utvecklats speciellt positivt. Den starka produktionen kompenserade för underhållsstopp och försämrade marknadsvillkor jämfört med föregående kvartal, sammanfattar Lennart Evrell, vd och koncernchef för Boliden.

Produktionen inom Bolidens gruvor var stabil med undantag för Tara. Vid Aitik var anrikad volym liksom kopparproduktionen rekordhög till följd av höga halter och förbättrad stabilitet. En ovanligt gynnsam malmmix i Bolidenområdet samt höga halter i Kevitsa och Kylylahti bidrog även till resultatet. Garpenberg fortsatte den starka utvecklingen med god stabilitet och hög zinkproduktion.

Vid Rönnskär, Harjavalta och Kokkola genomfördes planerade underhållsstopp under kvartalet. Volymnedgången jämfört med föregående kvartal var dock måttlig till följd av högre volymer på zinksmältverken och minskning av lagervolymer av färdig metall.

Source: Dagens industri
Article: http://www.di.se/finansiell-information/dagens-rapporter/?NewsId=9cb4d21f-8b6e-472b-b49c-2023fa8fd0d8

July 20, 2017

Mining | Hedemora

Back to archive