Bergmästaren har beviljat Nordic Iron Ore bearbetningskoncession för Blötbergsgruvan

Blötberget har cirka 52 miljoner ton låghaltig anrikningsmalm kvar att utvinna.

Bergmästaren har den 14 augusti 2017, Dnr BS 22-339-2016, beviljat Nordic Iron Ore AB bearbetningskoncession avseende apatit, järn, lantan, skandium och yttrium för området Blötbergsgruvan K nr 2 i Ludvika kommun, Dalarnas län. Berörda markägare och övriga sakägare delges beslutet via kungörelsedelgivning i Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten.

Nordic Iron Ores grundades år 2008 genom ett samarbete mellan gruvbolagen Archelon Mineral, International Gold Exploration (IGE) och Kopparberg Mineral, tre bolag som alla hade starka anknytningar till duon Hallberg/Perenius. En planerad notering på First North avbröts 2012. Bolaget ägdes dem 31 december 2013 av 1 751 privatpersoner och företag bland dem Kopparberg Mineral, Archelon Mineral, Elbolaget i Ludvika Montage och investmentbolaget Bengtssons Tidnings AB. Största ägare är Bengtssons Tidnings AB genom familjen Bengtsson som håller 31,77 procent av aktierna.

Nordic Iron Ores affärsidé är att äga och återuppta gruvdriften i ett antal nedlagda järnmalmsgruvor i Bergslagen. I ett första skede planerar bolaget att återuppta gruvdriften i Blötberget som har cirka 52 miljoner ton låghaltig 35-40 procent anrikningsmalm

Source: Metallerochgruvor.se
Article: http://www.metallerochgruvor.se/20170816/4629/bergmastaren-har-beviljat-nordic-iron-ore-bearbetningskoncession-blotbergsgruvan

August 16, 2017

Mining | Ludvika

Back to archive