Bergslagens stålindustri lockar internationella doktorander

I september är det dags för årets The Nordic Summer Colloquium on Advanced Steel, NSCAS. Unga internationella doktorander inom avancerat stål kommer till Bergslagen för att möta den svenska stålindustrin och presentera sina forskningsarbeten. NSCAS som organiseras av Triple Steelix 2.0 pågår under två veckor med ett program fullt av inspirerande möten, föreläsningar, workshops och vetenskapliga diskussioner. En av punkterna på schemat är High Tech Steel Conference i Falun den 4 september där den senaste tekniken inom stål presenteras.

Både den akademiska världen och näringslivet deltar i detta spännande utbyte av kompetens, innovation och kunskap. Efter förra årets succé har vi sett hur NSCAS leder till värdefulla kontakter och samarbeten på en internationell nivå, genom att lyfta fram unga forskare tillsammans med den svenska stålindustrin i Bergslagen.

NSCAS kommer att äga rum mellan den 28de augusti och den 8de september.

Unikt tillfälle – världen kommer till oss.
15 internationella doktorander från universitet i 9 länder.
NSCAS sprider budskapet om en attraktiv region och startar framgångsrika samarbeten som sätter våra kommuner, högskolor och stål- och verkstadsindustrin på världskartan med sin höga kvalitet.
NSCAS är en unik möjlighet för framtidens internationella stålforskare att möta svensk industritradition och livsstil. Och för Bergslagens industri att skapa långsiktiga samarbeten.
”NSCAS vänder strålkastarna mot stål- och verkstadsindustrin i regionen internationellt. Det är viktigt för att våra innovativa företag ska behålla en ledande position. Vi vidgar vyerna och attraherar ny internationell kompetens”, säger Elisabeth Dahlstedt, projektansvarig NSCAS och ansvarig för Attraktivitet och Kompetensutveckling på Triple Steelix 2.0.

”Vi skapar en mötesplats där ung internationell toppkompetens träffar svenskt näringsliv och FoU-ledare och lär känna regionen och får nära kontakt med akademin. De etablerade forskarna bidrar med sin erfarenhet och svenska unga forskare knyter nya kontakter.

Source: Mynewsdesk
Article: http://www.mynewsdesk.com/se/triple-steelix/pressreleases/bergslagens-staalindustri-lockar-internationella-doktorander-2115939

August 21, 2017

Steel

Back to archive