Mera malmtillgångar i Blötberget

Gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore skriver att utvärderingen av ett utökat koncessionsområde mot nordost i Blötberget, ökar kända järnmalmstillgången med 15 procent och antagna tillgångar med 117 procent i projektet.

 

Source: Dalarnas Tidningar
Article: http://www.dt.se/dalarna/ludvika/mera-malmtillgangar-i-blotberget

August 8, 2017

Mining | Ludvika

Back to archive