Rekordhög tillväxt av utländska investeringar i Sverige

Attraktiviteten för att investera i Sverige har ökat stort det senaste året. Det visar en ny rapport från revisions- och rådgivningsföretaget EY. "Sverige har de senaste åren haft den starkaste tillväxten och flest start-ups i Norden. Dessutom ser Sverige ut att alltmer bli en hub för hela Norden" säger Ragnar Gustavii, affärsutvecklingschef för EY i Norden, till Realtid.se.

Antalet utländska direktinvesteringar i Norden ökade med 31 procent enligt "Nordic Attractiveness Report". Analysen baseras på data från Oxford Intelligence, som har beräknat volymen av utländska direktinvesteringar 2016 (Foreign Direct Investments).

Den genomsnittliga tillväxten av investeringar i Europa 2016 ökade med 15 procent, vilket var den högsta nivån på 10 år. Flest antal investeringsprojekt i Europa har Storbritannien följt av Tyskland och Frankrike. Flest investeringar i Norden har Finland för femte året i rad, därefter kommer Sverige med 90 investeringar och plats 15 på rankingen i Europa.

Sverige har en tillväxt på 76 procent, vilket är högst i Europa bland de 20 länder med flest investeringsprojekt. EY:s rapport analyserar även nya arbetstillfällen från investeringarna och i Sverige skapades totalt 717 jobb.

Digitaliseringen lockar investerare till Sverige

Enligt Ragnar Gustavii, affärsutvecklingschef för EY i Norden, är det en bred stabil tillväxt i samtliga nordiska länder kombinerat med en teknologisk utveckling i regionen med många start-ups som ligger till grund för de nordiska ländernas positiva utveckling när det gäller att attrahera och behålla utländska investerare.

Flest investeringar i Sverige sker inom företagstjänster och mjukvaruutveckling, vilka har ökar stort under det senaste året.

De flesta av investeringen handlar om att etablera försäljnings- och marknadskontor. Det sker också en tillväxt av antalet logistikanläggningar samt forskning och utvecklingscentrum.

Sverige stod för 58 procent av alla logistikanläggningar som etablerades i Norden. Företagen centraliserar allt mer verksamheten och de senaste siffrorna visar att Sverige är det främsta navet för nordiska logistiklösningar. Utländska investerare lockas också av Sveriges breda utbud av transporthubbar och datacenter.

Sverige har god potential, säger Ragnar Gustavii till Realtid.se.

– Sverige har de senaste åren haft den starkaste tillväxten och flest start-ups i Norden. Dessutom ser Sverige ut att alltmer bli en hub för hela Norden.

Ragnar Gustavii poängterar även att Sverige är en stor investerare i Norden.

– Det finns inget annat land som investerar lika mycket i Norden som Sverige gör.

Tror du att Sverige lyckas behålla sin attraktionskraft även i framtiden?

– Ja, om vi ser fortsatta satsningar inom utbildning och teknisk infrastruktur i kombination med ett konkurrenskraftigt skattesystem.

USA står för flest investeringar i Europa. Det gäller även på nordisk nivå där 16 procent av alla investeringar kom från USA och 69 procent kom från andra europeiska länder. I Sverige stod USA för 18 procent och totalt står USA, Storbritannien, Tyskland, Danmark och Finland för 6 av 10 investeringsprojekt.

Tror du att USA kommer att behålla sin position som den enskilt största investeraren i Norden även i framtiden?

– Ja, vi ser USA som den största aktören inom överskådlig tid.

Source: Realtid.se
Article: http://www.realtid.se/rekordhog-tillvaxt-av-utlandska-investeringar-i-sverige

August 2, 2017

Back to archive