Turismen i Mora kommun fortsatt stark – omsättningen ökade med 107 MSEK

Under 2016 omsatte rese- och turistindustrin i Mora kommun totalt över 1,3 miljarder kronor, vilket var en ökning med 107 miljoner kronor.

 

Source: Dala-Demokraten
Article: http://www.dalademokraten.se/naringsliv/turismen-i-mora-kommun-fortsatt-stark-omsattningen-okade-med-107-miljoner-kronor