Dalarnas besöksnäring ökar behovet av mer infrastruktur

Besöksnäringen är en näring som påverkar behovet av infrastruktur i hela Sverige.

I Dalarna växer besöksnäringen vilket resulterat i en rad satsningar på vägar och järnvägar. Detta kan man läsa i den nya länsplanen.

Mer infrastruktur är dyrt men behövs.

- Behoven är jättestora och vi har fått prioritera hårt med tanke på de begränsade resurserna. Med det i åtanke tycker jag att länsplanen är väl avvägd, säger Region Dalarnas ordförande Abbe Ronsten (S).

Ny flygplats och skidturismen skapar behov. När flygplatsen i Sälen byggs så krävs det en ny väg – länsväg 1053. Det blir ett av de större vägprojekt som Region Dalarna prioriterar högst. Andra satsningar gör man på Vasaloppsvägen och på riksväg 66 mellan Östra Tandö och Bu.

Det är tre av de större vägprojekten som Region Dalarnas direktion prioriterade i remissförslaget till länsplanen för 2018-2029.

Så mycket finns i investeringsbudgeten

Det är ofta många och långa diskussioner om hur man fördelar resurserna i länsplaner. I Länsplanen fram till 2029 framgår det att man har 1,128 miljarder kronor att fördela. Pengarna har man fördelat så här:

  • Vasaloppsvägen, 140 miljoner kronor.
  • Riksväg 66 Östra Tandö-Bu, 136 miljoner kronor).
  • Vägen till den nya flygplatsen i Sälen, 129 miljoner kronor.
  • Ombyggnad av riksväg 70 genom Mora där länsplanen skjuter till pengar till den nationella planen med 35 miljoner kronor av totalt 200 miljoner kronor).
  • Förbättringar av riksväg 70 mellan Särnaheden-Idre, 80 miljoner kronor.

Så tas investeringsplaner fram

Det är två dokument som styr alla infrastrukturinvesteringar i Sverige. Den ena tar regeringen beslut och ansvar för – den nationella planen. Den nationella planen innehåller investeringar i Europavägar, större riksvägar, järnväg, sjöfart och flyg.

På regional nivå är det regionerna som tar beslut och som ansvarar för investeringarna som anges i länsplanen. Dessa investeringar omfattar:

  • Övriga vägar som inte ingår i den nationella planen
  • Cykelvägar

Infrastrukturbyggen tar tid.

Att bygga eller ändra på vägar och järnväg tar tid. Så här ser tidsschemat ut för infrastruktursatsningarna i Dalarna:

Länsväg 1000 Orsa, byggs 2018
Länsväg 635 Halvarsgårdarna-Tunet, byggs 2018-2022
Riksväg 70 genom Mora, 2019-2022
Riksväg 66 genom Ludvika, 2019

Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder:

Länsväg 1053, flygplats Sälen, 2018-2020
Riksväg 66 Östra Tandö-Bu, 2020-2022
Länsväg 1024-1025 Vasaloppsvägen, 2021-2025
Riksväg 66 länsgräns-Smedjebacken, 2023-2029
Riksväg 70 Särnaheden-Idre, 2026-2029
Riksväg 69 Uppbo-Trollbo, 2026-2029
Riksväg 69 Vika-Hosjö, 2026-2029

Source: Turismnytt.se
Article: https://www.turismnytt.se/besoksnaring-skapar-behov-av-trafiksatsningar/

September 21, 2017

Travel & Tourism

Back to archive