Svenska spelbranschen växer – fördubblad omsättning på tre år

Sverige är ett land med flera stora spelföretag, däribland Dice som skapat Battlefront, King som gjorde spelet Candy Crush Saga och Mojang som har tillverkat Minecraft.

Omsättningen växte till nästan 12,4 miljarder kronor under förra året. Vilket kan jämföras med 2012 då branschen hade 3,7 miljarder i omsättning, det enligt rapporten Spelutvecklarindex 2017 från Dataspelsbranschen, som presenterades idag.

Mojang är det största företaget med en omsättning på 3,7 miljarder kronor och sett till antal antällda är Dice det största företaget med 640 anställda.

Per Strömbäck som är talesperson för Dataspelsbranschen säger att spelbranschen i Sverige ser bättre ut än någonsin. Han säger att det som ligger till grund för den är utvecklingen är att det finns en global publik.

– Det är en global publik som växer i takt med att fler människor börjar spela och att fler människor får tillgång till spel via till exempel smartphones. När de väl har börjat spela så brukar många fortsätta spela och spela mer. Så vi har alltså en marknad som växer och vi har svenska företag som har en väldigt bra position att ge spel till den marknaden.

Per Strömbäck förklarar att det inte är efterfrågan som håller tillbaka utvecklingen utan det är andra saker. Det handlar istället om hur snabbt branschen kan växa, hur bra spel som tillverkas och om det finns tillgång till kompetens och finansiering.

– Vi har väldigt mycket vårt öde i våra egna händer.

Sedan 2012 har fler än 2000 nya jobb skapats och 2016 arbetade över 4200 personer inom spelutveckling i Sverige. Merparten av dessa är män. Knappt en femtedel av de anställda är kvinnor enligt rapporten. Men antalet kvinnor har ökat, från strax över 290 stycken 2012 till mer än 780 stycken 2016.

Orsaken till att så få kvinnor arbetar inom spelbranschen tror Per Strömbäck har att göra med ett arv.

– Att spel har tidigare uppfattats som ett reservat för unga män. Det som hänt de senaste tio åren är att det har förändrats så nu är spel för alla. Det är också därför vi ser den här positiva utvecklingen. Från låga nivåer, mycket kvar att göra men ändå att det går snabbt åt rätt håll. Vi hade 21 procent fler kvinnor 2016 jämfört med året före. Så det är ett rimligt alternativ i arbetslivet nu på ett sätt som det inte har varit förut.

Vilka utmaningar har svenska spelutvecklingsbranschen framför sig?

– Framförallt är det försörjning på kompetens, alltså fler personer att anställa. Det är inte efterfrågan som begränsar utan det är hur snabbt bolagen kan utvecklas och göra bra spel och då är det framför allt att vi har brist på kompetens. Vi har många vakanser hos företagen. Det är både 10, 20, 30 och ibland över 50 lediga tjänster på en del företag. Det är den stora utmaningen och det viktigaste hotet, berättar Per Strömbäck, talesperson för Dataspelsbranschen.

Source: Nya MSN Sverige
Article: http://www.msn.com/sv-se/ekonomi/marknader/svenska-spelbranschen-v%C3%A4xer-%E2%80%93-f%C3%B6rdubblad-oms%C3%A4ttning-p%C3%A5-tre-%C3%A5r/ar-AArlJiZ

September 6, 2017

Game Development

Back to archive