Ny rapport visar: Mer data mellan företag än över Internet 2020

Överföringen av data mellan företag kommer att vara sex gånger större än den över Internet om tre år, 2020. Det visar en ny global rapport från Equinix.

Tillväxten drivs av ökad digitalisering och krav på säkerhet inom främst bank och försäkring, telekommunikation och IT.

Equinix är störst i världen på datacenter och har i dag totalt 180 datacenter på 44 marknader, varav tre av dem finns i Sverige. Nu har företaget släppt en ny global rapport, Global Interconnection Index (GII), som visar att dataöverföringen mellan företag kommer att vara sex gånger större än den över Internet om tre år. Tillväxten drivs främst av den ökande digitaliseringen, urbanisering och krav på datasäkerhet inom främst bank och försäkring, telekommunikation och IT.

– Vår nya rapport visar att dataöverföringen mellan företag kommer att växa lavinartat de närmaste åren. En tredjedel av all dataöverföring i världen kommer dessutom att ske i Europa. I takt med den ökande dataöverföringen växer även datacenterbranschen, med säkerheten kring data som blir en allt viktigare fråga för företagen, säger Michael Winterson, VD på Equinix Services Ltd. och tf VD för Equinix Sverige.

Enligt Equinix kommer den totala kapaciteten som behövs för överföringen av data mellan företagen att vara 5 000 Terabytes per sekund (TBps) år 2020, jämfört med dataöverföringen över internet som väntas vara 855 TBps. Det är en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 45 procent för överföring av data mellan företagen, jämfört med en CAGR på 24 procent för dataöverföringen över internet.

̶ I dag har vi tre av våra viktiga datacenter i Stockholm, samtidigt som det finns en startupscen här som är väldigt stark och digital. Detta gör Sverige till en nyckelmarknad för Equinix de närmaste åren, säger Michael Winterson.

Främsta insikterna från GII-rapporten:

  • Dataöverföringen på nyckelmarknader som Asien, Europa, Sydamerika och USA kommer att explodera de närmsta fyra åren.
  • I Europa kommer dataöverföringen att växa med 44 % per år, samtidigt som regionen står för hela 29 % av det globala datanätet.
  • I Sydamerika förväntas mängden data öka med 62 % per år, regionen kommer att stå för 13 % av den globala dataöverföringen.
  • I Asien väntas dataöverföringen öka med 46 % per år, samtidigt som 22 % av den globala dataöverföringen sker i Asien.
  • Kapaciteten för att kunna hantera data är kritiskt för företagens digitala transformation. Tillväxten av data är störst inom bank och finans, där dataöverföringen väntas öka med 61 % per år.
  • Dataöverföringen inom IT-branschen och telekombranschen väntas växa med 39 % respektive 27 % per år.
  • Molntjänster och dataöverföring i molnet är den främsta anledningen till den ökande mängden data mellan företagen och väntas öka med 160 % per år.
  • Dataöverföring och molntjänster bland tjänsteföretag kommer att öka med 70 % per år.
Source: IT-Finans.se
Article: http://it-finans.se/ny-rapport-visar-mer-data-mellan-foretag-an-over-internet-2020/

October 4, 2017

Data center

Back to archive