SkiStar: Bästa verksamhetsåret historiskt

Det bästa resultat i SkiStars historia där nettoomsättningen för verksamhetsåret ökade med 315 miljoner kronor.

SkiStar AB kan blicka tillbaka på ett starkt verksamhetsår ekonomiskt och kommande vintersäsong ser även ut att ge toppresultat.

– Vi har upplevt ännu en bra vintersäsong och kan återigen presentera det bästa resultatet i SkiStars historia med uppnådda och överträffade finansiella målsättningar, säger Mats Årjes VD SkiStar AB, i ett pressmeddelande.

Enligt Mats Årjes är Valles vinterveckor i januari, tre bra sportlovsveckor, konferensverksamheten SkiStar Business och ökade exploateringsvinster några starka bidrag till resultatförbättringen.

Antalet skiddagar (en skiddag motsvarar en dags skidåkning med ett SkiPass) uppgår till 5,4 miljoner varav 0,3 miljoner tillkommit från St. Johann.

Att bokade objektsdygn minskade med närmare fyra procent jämfört med föregående år, till 505 000, beror delvis på att hotellen i Trysil överförts till egen bokningsorganisation och inte längre ingår i SkiStars statistik.

EU:s positiva besked att de godkänt den statliga finansieringen av Scandinavian Mountains, flygplatsen belägen mellan Sälen och Trysil, förväntas, enligt SkiStars, ge stora effekter på näringslivet i regionen.

Inför vintersäsongen 2017/18 är bokningsläget sju procent högre än vid samma tidpunkt föregående år. SkiStars uppger att över hälften av den totala kapacitet som beräknas säljas under hela vintersäsongen är redan uppbokad.

Source: Dalarnas Tidningar
Article: http://www.dt.se/naringsliv/skistars-basta-verksamhetsaret-historiskt-okning-med-315-miljoner-kronor