Så skall Dalarna arbeta strategiskt mot år 2030

Dalarna arbetar strategiskt mot att år 2030 vara Nordens ledande och mest attraktiva destination som erbjuder välkomnande och äkta upplevelser året runt. Målet är att nå en turismomsättning på 10 miljarder kronor årligen.

Idag är besöksnäringen en av Dalarnas viktigaste näringar och ligger på en fjärdeplats bland Sveriges besöksregioner om man ser till omsättningen. Den årliga turismomsättningen ligger idag på 7,5 miljarder kronor.

Turismkonferens tar fram strategi

Ett par hundra personer från företag, organisationer och kommuner har träffats under den årliga besöksnäringskonferensen i Dalarna – Up-to-date. Väl på plats fick man möjlighet att nätverka, inspireras och deltaga i workshops. Syftet med workshops var att arbeta fram en ny dalastrategi inför år 2030.

Besökarna fick lyssna på mediaprofilen Lottie Knutsson som gav sina råd om produktpaketering, produktutveckling och kommunikation. I fokus för föreläsningen var digitaliseringen.

Den gamla strategin redan föråldrad

- Mycket har hänt sedan 2009 då vi tillsammans tog fram en strategi för 2020 och vi kan konstatera att vi kommer att uppnå omsättningsmålet med endast liten tidsförskjutning. Stora framsteg har också gjorts inom de strategiska utvecklingsområden som då togs fram vilket gör att vi nu kan ta ytterligare ett stort steg framåt i den reviderade strategin inför 2030, säger Lotta Magnusson, chef för strategisk utveckling hos Visit Dalarna.

Vill bli Nordens ledande destination

- Målet är att ”Besöksnäringen ska vara Norra Europas ledande och mest attraktiva destination som erbjuder välkomnande och äkta upplevelser året runt”. För att ta oss dit så har vi tillsammans i näringen tagit fram sex strategiska utvecklingsområden som beskriver vad vi behöver arbeta med för att nå målet. Men vi kommer också behöva sätta extra stort fokus på digitalisering, internationalisering och hållbarhet, som måste genomsyra allt det vi gör övergripande”, säger Carl Johan Ingeström, VD hos Visit Dalarna.

Så här skall besöksnäringen i Dalarna utvecklas

Den nya besöksnäringsstrategin innehåller sex utvecklingsområden som man skall arbeta med fram till år 2030.

  1. Analyser och kunskapsförmedling
  2. Produktutveckling
  3. Marknadskommunikation och försäljning
  4. Kompetensförsörjning
  5. Infrastruktur och tillgänglighet
  6. Finansiering och investeringar

Med stöd av Visit Dalarna

Dalarnas nya destinationsbolag Visit Dalarna driver utvecklingsfrågor i samverkan med företag och organisationer och ansvarar för alla turistbyråer i Dalarna. Bolaget ägs av femton kommuner i nära samverkan med 850 medlemsföretag. Bolaget har ca 60 anställda, ca 100 miljoner i omsättning. Huvudkontoret finns i Rättvik.

Source: Turismnytt.se
Article: https://www.turismnytt.se/dalarnas-strategiskt-mot-ar-2030/

November 24, 2017

Travel & Tourism

Back to archive