Delad stålpendel halverade kostnad

Informationsdelning mellan statens gruvbolag LKAB och ståltillverkaren SSAB har lagt grund för en radikal effektivisering i företagens godsflöden mellan norra och mellersta Sverige.
– Ni ser vilken dynamit det är, inte minst ekonomiskt, sade SSAB:s inköpsdirektör Per Bondemark vid onsdagens innovationsseminarium på logistik- och transportkonferensen.

Fraktkostnaden har kommit ned till under hälften i ett stort godsflöde, och koldioxidutsläppen per tonkilometer har minskats med runt 40 procent, i och med att LKAB och SSAB börjat samsas om kapaciteten i SSAB:s stålpendel mellan Borlänge och Luleå.

Flödet det handlar om är framför allt LKAB:s insatsvaror till LKAB:s gruvor, vilka tidigare samlats i Gävle och därifrån transporterats med lastbilsskyttlar upp till anläggningarna i norra Norrland. Samtidigt har SSAB låtit sitt godståg för ovalsat stål från Luleå till Borlänge, ”stålpendeln”, gå nästan tom tillbaka norrut. Men nu har alltså LKAB:s insatsvaror lyfts av E4:n, för att istället lifta med stålpendeln till Luleå.

Utgångspunkten när SSAB tog upp ämnet till diskussion med logistikkollegorna hos LKAB var en känsla av att transporterna kostade mer än nödvändigt. Men slutresultatet kom att landa långt ifrån bara prisgnuggande. För LKAB gavs ett helt nytt transportupplägg för insatsvarorna.

I många sammanhang ses det som speditörers roll att identifiera varuägare med transportbehov i motsatta riktningar längs närliggande transportvägar, men med sin presentation ville Per Bondemark belysa att det även kan ligga stor potential för förbättringar i samarbeten direkt mellan varuägare. En förutsättning är att företagen vågar vara öppna med hur deras beläggning och deras transporter ser ut. Han nämnde som en idé att det skulle kunna ligga på Trafikverket att samla information från varuägare för att fånga möjligheter till samordning. Men han framhöll också att framgången som uppnåtts har varit beroende av engagerade medarbetare som behövt anstränga sig långt för att lösa tekniska utmaningar under vägen.

Samarbetsformen mellan företag på samma nivå i näringskedjan väcker även akademins intresse. Vid Svensk digital handels årliga endagskonferens om logistik, i Borås nyligen, berättade forskaren Lina Olsson från forskningssamarbetet Closer hur man tittar nyfiket på diskussionerna kring SSAB:s tåg. Såväl de tekniska förutsättningarna som affärsmodellerna utreds, under förhoppningen om fler samarbeten i framtiden. I ett pågående projekt undersöker SSAB och Ica, med stöd av tågoperatören Hector Rail, möjligheterna till samlastning på samma tågsträcka, beskrev hon. Även Scania uppges överväga att hänga med.

Source: Transportnytt.se
Article: http://transportnytt.se/index.php?option=com_k2&view=item&id=2138:delad-stalpendel-halverade-kostnad&Itemid=52

December 7, 2017

Steel | Borlänge

Back to archive