Nordic Iron Ore beviljas bearbetningskoncession för Södra Väsmanfältet

Nordic Iron Ores ansökan om bearbetningskoncession avseende järnmalmsförekomsterna under de södra delarna av sjön Väsman har beviljats av Bergsstaten. Beslutet är ett viktigt led i Nordic Iron Ores förberedelsearbete för att återuppta järnmalmsproduktion i Ludvika Gruvor. Samtliga tillstånd har tidigare erhållits för de gamla gruvorna Blötberget och Håksberg vilka ligger på var sida om Väsmanfältet.

Bergsstaten beviljade den 20 december 2017 Nordic Iron Ores ansökan om bearbetningskoncession avseende järnmalmsförekomsterna i Södra Väsmanfältet K nr 1 i Ludvika kommun. Bearbetningskoncessionen innebär enligt minerallagen rätt till utvinning och förädling av järn under 25 år, med möjlighet till förlängning.

– Detta är ett mycket glädjande besked. Vår ambition är att möta en ökande global efterfrågan på höganrikad järnmalm genom att väcka Ludvika gruvor till liv och med start i Blötberget där samtliga nödvändiga tillstånd är på plats. Att vi nu har beviljats bearbetningskoncession för det mycket intressanta Väsmanfältet som knyter samman Blötberget med Håksberg är ett stort steg närmare målet, säger Paul Marsden, VD i Nordic Iron Ore.

Södra Väsmanfältet har 7 Mt indikerad och 85,9 Mt antagna mineraltillgångar med en genomsnittlig järnhalt på 38,5 repektive 38,4 procent

Source: Cision
Article: http://news.cision.com/se/nordic-iron-ore/r/nordic-iron-ore-beviljas-bearbetningskoncession-for-sodra-vasmanfaltet,c2421272

December 22, 2017

Mining | Ludvika

Back to archive