Ny processledare för Jernkontorets Triple Steelix

Jernkontoret har utsett Larz Ignberg till ny processledare för Triple Steelix. Han efterträder Jan Andersson.

Triple Steelix 2.0 är en regional innovations- och utvecklingssatsning med uppgift att stimulera stål- och verkstadsindustrins nytänkande och innovativitet i Bergslagen genom en effektiv samverkan mellan näringslivets stora och små företag, samhällets offentliga organisationer samt akademi och forskning.

För att bibehålla konkurrenskraften inom stålindustrin fokuserar Triple Steelix 2.0 sitt arbete framför allt på tre centrala utvecklingsområden: 1) optimering av industrins hela värdekedja. 2) förbättringar och affärsutveckling i resurs- och energieffektivisering. 3) attraktivitet och kompetensutveckling inom regionerna.

Source: Metallerochgruvor.se
Article: http://www.metallerochgruvor.se/20171215/4928/ny-processledare-jernkontorets-triple-steelix

December 15, 2017

Steel

Back to archive