Avtal ger positiva besked om Google till Horndal

Har Google bestämt sig för att bygga en serverhall i Horndal? Ingenting är ännu sagt utåt. Men en passage i avverkningsavtalet som Avesta kommun har skrivit under tyder på att så kan vara fallet.

 

Source: Dala-Demokraten
Article: http://www.dalademokraten.se/dalarna/avesta/avtal-ger-positiva-besked-om-google-till-horndal-kommunalradet-mer-konkret-nar-det-star-pa-papper

February 14, 2018

Data center | Avesta

Back to archive