Business Sweden: 2017 ett kanonår

Varuexporten uppgick i januari till 115,1 miljarder och varuimporten till 116,9 miljarder kronor. Exporten har därmed ökat med 11,6 procent och importen har med 14,4 procent jämfört med januari 2017.

På Business Sweden kallar man 2017 för ett kanonår, det tack vare den goda omvärldskonjunkturen med ökad industriproduktion och investeringar.

”Vi ser höga tillväxtsiffror för exporten till i princip samtliga länder och regioner och brett över branscher. Detta gynnar svenska företag som i stor utsträckning exporterar insats och industrivaror”, skriver Business Swedens chefsekonom Lena Sellgren i en kommentar till TT.

Utrikeshandeln med varor gav i januari ett underskott på 1,8 miljarder kronor, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån. Motsvarande månad i fjol visade handelsnettot ett överskott på 0,9 miljarder kronor.

Rensat för säsongsvariationer uppgick handelsnettot till minus 1,7 miljarder kronor i januari, jämfört med minus 0,9 miljarder kronor i december.

Source: DN.se
Article: https://www.dn.se/ekonomi/business-sweden-ett-kanonar/

February 27, 2018

Back to archive