Nu börjar röjningen inför Googles intåg i Dalarna

Avesta kommun börjar nu på allvar jobba med den jättetomt som Google har köpt i kommunen.

Som vi har skrivit tidigare har Google köpt 109 hektar mark av Avesta kommun och nu börjar arbetet på allvar i det nya industriområdet i Horndal, som går under namnet Krångede.

Idag meddelar Avesta kommun att delar av området ska prepareras. Det handlar om knappt hälften av markinnehavet, som Mellanskog har fått i uppdrag att avverka. Och i samma veva planeras dessutom för infartsvägar och vatten och avloppsanslutningar till området.

”Som ett steg i ledet att förbereda Horndal Industriområde för vidare utveckling kommer det att ske aktiviteter på och runt området under de kommande 6-18 månaderna. Dessa aktiviteter är bland annat skogsavverkning på södra delen av siten och arbete som möjliggör infartsvägar och vatten och avloppsanslutning. Detta betyder inte att det har tagits ett beslut om en etablering på siten, men aktiviteterna är nästa steg i utvecklingen för att möjliggöra att ett sådant beslut fattas, skriver kommunen i sitt officiella uttalande.

Beskedet presenterades nu på tisdagsmorgonen vid Avesta kommuns näringslivsenhets Företagarfrukost, dit knappt 100 personer anmält sitt deltagande.

Och ikväll klockan 18.00 har kommunledningen bjudit in samtliga Horndalsbor till ett informationsmöte, där de nya åtgärderna för att förbereda för en eventuell industrietablering, presenteras.

– Det här är väldigt positiva besked för Avesta. Det arbete som nu inleds är ett viktigt steg och ökar möjligheterna till ett regelrätt investeringsbeslut i Horndal. Nu när det arbetet kommer igång och det tydligt kan ses och märkas vad som händer på siten, framför allt när exempelvis avverkningarna inleds, så blir ju allt så mycket mer konkret, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson (S).

Och hela kommunen är engagerad inför it-jättens intåg i bygden.

– Ja, nu ökar beredskapen i vårt interna arbete i kommunen. Det handlar bland annat om frågor rörande boende och byggande, om marknadsföring och information samt service och samhällstjänster. Vi har redan arbetsgrupper som tittar på de här frågorna, men vars arbete nu kommer att kräva mer tid och engagemang, säger kommundirektör Anders Friberg.

Source: Computer Sweden - Idg
Article: https://computersweden.idg.se/2.2683/1.697309/google-dalarna?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ComputerSweden20SenasteNyheter+%28CS%3A+Computer+Sweden+20+senaste+nyheter%29

February 6, 2018

Data center | Avesta

Back to archive