Nu startar avverkningen av Googles mark i Horndal

Nu tas nästa steg i utvecklingen av det nya industriområdet Krångede i Horndal.

I höstas avslöjades att Google köpt 109 ha mark av Avesta kommun. Nu ska delar av den marken börja avverkas.

Det handlar om knappt hälften av markinnehavet som nu Mellanskog fått i uppdrag att avverka. Samtidigt planeras för infartsvägar och vatten och avloppsanslutningar till området.

I det officiella uttalandet skriver Avesta kommun följande:

”Som ett steg i ledet att förbereda Horndal Industriområde för vidare utveckling kommer det att ske aktiviteter på och runt området under de kommande 6-18 månaderna. Dessa aktiviteter är bland annat skogsavverkning på södra delen av siten och arbete som möjliggör infartsvägar och vatten och avloppsanslutning. Detta betyder inte att det har tagits ett beslut om en etablering på siten, men aktiviteterna är nästa steg i utvecklingen för att möjliggöra att ett sådant beslut fattas.”

Det här beskedet presenterades vid Avesta kommuns näringslivsenhets Företagarfrukost på tisdagsmorgonen, dit knappt 100 personer anmält sitt deltagande.

Idag, tisdag 6 februari, med start kl. 18.00, har kommunledningen också bjudit in Horndalsborna till ett informationsmöte, där de nya åtgärderna för att förbereda för en eventuell industrietablering, presenteras. Mötet hålls i Kulturforum, Horndal med deltagare från bland annat Mellanskog, Avesta Vatten och Avfall AB och Teknisk service.

- Det här är väldigt positiva besked för Avesta. Det arbete som nu inleds är ett viktigt steg och ökar möjligheterna till ett regelrätt investeringsbeslut i Horndal, säger kommunstyrelsen ordförande Lars Isacsson (S), som fortsätter:

- Nu när det arbetet kommer igång och det tydligt kan ses och märkas vad som händer på siten – framför allt när exempelvis avverkningarna inleds – så blir ju allt så mycket mer konkret.

Det här innebär också att arbetet för hela kommunkoncernen intensifieras.

- Ja, nu ökar beredskapen i vårt interna arbete i kommunen. Det handlar bland annat om frågor rörande boende och byggande, om marknadsföring och information samt service och samhällstjänster. Vi har redan arbetsgrupper som tittar på de här frågorna, men vars arbete nu kommer att kräva mer tid och engagemang, säger kommundirektör Anders Friberg.

February 6, 2018

Data center | Avesta

Back to archive